DGA เปิดผลงาน ยกระดับรัฐบาลดิจิทัล ตั้งเป้าปี 2570 EGDI ขึ้นอันดับ 40 ของโลก พร้อมปรับบทบาทเป็นผู้ร่วมคิด สร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน สร้าง Smart Nation Smart Life ให้เกิดขึ้นจริง

DGA จัดงาน “Connect to be Better” เปิดศักราชใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าทรานส์ฟอร์มรัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย แสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน นำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดร. สุพจน์

Read more