NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงาน
“นมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ครั้งที่ 71”
ส่งท้ายปีเก่า แบบวิถีไทย วิถีพุทธ ที่ จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดงานบุญใหญ่ประจำปี 2566 งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ครั้งที่ 71 โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ซึ่งปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 6 มกราคม 2566 7 วัน 7 คืน ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และ สนามมิ่งเมือง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวจังหวัดสกลนคร อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาว สปป.ลาว มาอย่างช้านาน การจัดงานในปีนี้ทุกวันจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ทำวัตรสวดมนต์เช้า – เย็น ชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP และอาหารถิ่นเมนูหลากหลาย ภายในงานประกอบไปด้วยขบวนแห่เครื่องสักการะฯ อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พิธีแห่ต้นผ้าป่า การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสกลนคร ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนสกลนครชาติพันธุ์จะเป็นชาวผู้ไทย โดยอาศัยอยู่เกือบทุกอำเภอ ในจังหวัดสกลนคร จึงมีนางรำจากทุกอำเภอ มาร่วมรำบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมกว่า 5,000 คน มีการสวมใส่ชุดภูไทสกลนคร ซึ่งเป็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าผู้ไทย มีการใส่เล็บฟ้อนยาวสีแดงปลายประดับดอกฝ้ายเป็นลักษณะเฉพาะของการฟ้อนผู้ไทยสกลนคร ในปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นเนื่องจากพิธีเปิดงานตรงกับวันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทางวัดจึงได้เห็นถึงพลังศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์พระธาตุเชิงชุม จึงมอบความพิเศษให้กับนักท่องเที่ยว เป็นประสบการณ์ การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมสามารถใส่ชุดภูไท หรือชุดของตนเองที่มีอยู่หรือจะเป็นชุดประจำจังหวัดมาร่วมรำบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนได้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 6 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุมมีบริการชุดภูไทให้และสามารถฝึกซ้อมท่ารำกับทางชมรมคนรักพระธาตุเชิงชุมได้

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้าย งานนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน เป็นงานประเพณีที่ ททท.สำนักงานนครพนม ได้บรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยว เชื่อกันว่าเกิดมา 1 ชาติ ต้องได้มากราบองค์พระธาตุเชิงชุม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาว รวมถึงผู้ที่ศรัทธาได้มาสักการะขอพร เสริมสิริมงคลร่วมบุญใหญ่ส่งท้ายปี แบบวิถีไทย วิถีพุทธ มาชมความงดงามของการฟ้อนภูไทสกลนคร บูชาองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน มาสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมเมืองสกลนคร ผ่านงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปี 2566