NEWS

สิงห์บุรี จัดยิ่งใหญ่ ปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์“ไหว้พระนอน ขอพรพระนั่ง สมหวังพระยืน” มุ่งส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2566) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นำนักปั่นกว่า 1,000 คน ร่วมปั่นจักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ประจำปี 2566 “ไหว้พระนอน ขอพรพระนั่ง สมหวังพระยืน” หวังดันสิงห์บุรีเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตอันยาวนาน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า อย่าง อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายบางระจันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อีกทั้งยังมีวัดสำคัญหลายแห่ง อาทิ ‘วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร’ ที่มีองค์พระพุทธไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหูองค์ใหญ่ ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ‘วัดพิกุลทองพระอารามหลวง’ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ พระเกจิชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ศิลปะสมัยสุโขทัย องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ ‘วัดประโชติการาม’
วัดเก่าแก่คู่เมืองสิงห์บุรี เป็นที่ประดิษฐานพระยืนคู่แห่งเดียวในเมืองไทย นามว่าหลวงพ่อทรัพย์ และหลวงพ่อสิน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ พระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ซึ่งแต่ละสถานที่นั้นล้วนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

“จังหวัดสิงห์บุรี เราเล็งเห็นถึงโอกาสจากความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และที่ตั้งของจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร จึงเกิดแนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพเข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์การท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมแบบคาร์บอนต่ำ มุ่งให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายของนักปั่นทั่วประเทศที่จะเดินทางมาปั่นจักรยานย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ควบคู่กับการไหว้พระนอน ขอพรพระนั่ง สมหวังพระยืน ตามสโลแกนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าว

ด้านนายสานนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้วยรูปแบบการปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ “โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้มีศักยภาพในการแข่งขันกิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมย่อยส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์” เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจุดหมายปลายทางของนักปั่นจักรยานทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน รวมถึงยกระดับการท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก และแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนรอยประวัติศาสตร์ “ไหว้พระนอน ขอพรพระนั่ง สมหวังพระยืนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,100 คน โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ระยะทางสั้น 25 กิโลเมตร เริ่มต้นที่วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง – วัดชีปะขาว – วัดไชโย – วัดราหุล แล้วสิ้นสุดที่ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง และเส้นทางที่ 2 เส้นทางระยะทางยาว 80 กิโลเมตร เริ่มต้นที่วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง – ฟาร์มตัวอย่างหนองลาด – วัดประสิทธิ์คุณากร – วัดน้ำผึ้ง – วัดโฆสิตาราม (หลวงพ่อกวย) – พิพิธภัณฑ์เตาเผาแม่น้ำน้อย – วัดม่วงชุม – วัดสิงห์สุทธาวาส แล้วสิ้นสุดที่วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ซึ่งทั้ง 2 เส้นทาง มีการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดชัยนาทและอ่างทอง  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมจักรยานสิงห์บุรี