NEWS

ททท. ร่วมเปิดงานฉลองสมโภช พระอาราม 338 ปี วัดมหาธาตุรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร หวังผลักดัน Soft power กลุ่มนักท่องเที่ยว Sub Culture สายความเชื่อและศรัทธา

วันนี้เวลา เวลา 17.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระอาราม ครบ 338 ปี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี)ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิชย์ ร่วมเปิดงานฯ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ

งานดังกล่าวฯ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “บุญสมโภชครบรอบ 338 ปี วัดมหาธาตุยวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง กรุงเทพฯ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ในวโรกาส มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเผยแพร่กิจกรรมของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระอารามและถวายเพล การบรรยายและเสวนาพระธรรมทูต พิธีเจริญจิตตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี (31 ธ.ค.66-1 ม.ค.67) นิทรรศการ พิเศษ 338 ปี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ฯ การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยประกอบแสงไฟ การแสดงทางวัฒนธรรม อย่างเช่นดนตรีไทย โขน รำไทย ลิเก กิจกรรมตลาดวันวาน ย่านวังหน้า ร.ศ.241 กิจกรรมคิดถึงวันวาน ย่านวังหน้า: ลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณ แพทย์แผนไทย นวดบำบัด ตำรับยาโบราณ พยากรณ์ดวงชะตา เลือกซื้อของเก่าของสะสม Workshop & DIY และสอยกัลปพฤกษ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับ 5 จุด การแสดง แสง สี และประดับไฟ สวยงามตระการตา ใน Concept “การเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญา : JOURNEYING THROUGH LIGHT OF WISDOM”

1. บริเวณด้านหน้าตึกแดง

2. พระปรางค์

3. เจดีย์ที่ตั้งวัดสลัก

4. พระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสิงหนาถและต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ

5. อุโมงค์ทางเข้าประตูตึกแดง

ททท. คาดว่า การจัดงานดังกล่าวฯ จะเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวด้าน Soft power ก่อให้เกิดสินค้าและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่ม Sub culture สายศรัทธา สายมู สายความเชื่อศาสนา ในพื้นที่กรุงเทพมหาคร เพิ่มมากขึ้น