มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างบุคลากรอย่างมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ (ที่สองจากขวา) คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ นางสาวจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยสักขีพยาน อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

Read more