ไทยระวังเสียแชมป์ การส่งออกทุเรียนไปจีน

เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดมหกรรมแสดงสินค้า ‘จีน-อาเซียน’ (China-ASEAN Expo) ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติหนานหนิง นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงของจีน ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่เป็นพระเอกในงานก็คือ ทุเรียนทั้งแบบทุเรียนสด และทุเรียนแปรรูปจากประเทศไทย งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้าของประเทศอาเซียน และประเทศสมาชิกความตกลงการเป็นหุ้นส่วนระดับภูมิภาค (RCEP) โดยตั้งแต่มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน

Read more