Day: 05/09/2024

NEWS

ททท.สำนักงานนครราชสีมา พาสื่อ ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผสนม. เข้าร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ ณ วัดโบราณ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิโดยมีนายนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงาน การจัดงานประเพณีแห่นาคโบราณ สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567

Read More
NEWS

ททท.นครราชสีมา พร้อมคณะ ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ ณ วัดโบราณ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผสนม. เข้าร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดโบราณ ณ วัดโบราณ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมีนายนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดงาน การจัดงานประเพณีแห่นาคโบราณ สืบสานประเพณี ของดีเมืองภูเขียว ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม

Read More