Day: 05/12/2024

NEWS

ททท.นครราชสีมา ร่วม กิจกรรม “TATTON Run 2024”

🌜นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผสนม. ร่วมงานกิจกรรมตาดโตน รัน ครั้งที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กุลสุวรรณ์ นายอ.เมืองชัยภูมิ/นายนพวงค์ พฤกษ์ชาติ หัวหน้าอุทยานตาดโตน/นางณัฏฐ์ชุดา นันทนิทกจ.ชัยภูมิ/นายจินดา เทียมชัยภูมิ ผอ.กกท. จ.ชัยภูมิ

Read More