NEWS

“นักเรียนทุนชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้า แสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยรับสู่ผู้ให้คืนกลับสังคม” ด้าน ม.มหิดล ชูงานวิจัยโครงการนักเรียนทุนฯ ผลิตคนคุณภาพสู่สังคม ชี้ ร้อยละ 80 เลือกทำอาชีพช่วยเหลือสังคมและพัฒนาบ้านเกิด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2563 โดยมีนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษา ในปี 2560-2562 ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 และนักเรียนทุนที่กำลังศึกษา ณ ปัจจุบัน ทั้งระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ จำนวนกว่าร้อยคน เพื่อแสดงพลังตอบแทนประเทศ จากคนเคยได้รับโอกาส สู่ผู้ให้คืนกลับสังคม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย ประธาน โครงการทุนการศึกษาฯ นางสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย ประธาน คณะดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาฯ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม อามารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นแนวคิดให้กับนักเรียนทุนฯที่สำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าที่อยู่ในหลากหลายสาขาอาชีพ ได้นำแนวคิดไปใช้ประโยชน์และตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้ตอบแทนสังคมและประเทศต่อไปในอนาคต    

นายศุภชัย เปิดเผยว่า กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับศิษย์เก่าและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษา  และเพื่อให้ศิษย์เก่าและนักเรียนทุนฯ ได้ตระหนักถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษา สู่ผู้ให้คืนกลับสังคม ด้วยการสร้างสิ่งดี ๆ ตอบแทนสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้อง และเยาวชนที่กำลังศึกษา ให้มีความมุ่งมั่นทางการศึกษา  
และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นในวันที่สามารถแบ่งปันโอกาสให้แก่ผู้อื่นได้

ขณะเดียวกัน ดร.สราวุธ เวชกิจ หัวหน้าภาควิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าทีมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำงานวิจัย โครงการทุนการศึกษาฯ ที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกันทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประเทศ ว่าโครงการทุนการศึกษาฯ  นี้ จัดทำขึ้นเพื่อถอดบทเรียน และวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ที่เป็นผลผลิตของโครงการทุนการศึกษาฯ ว่าตลอดระยะเวลา 19 ปี เด็กและเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตจนนำไปสู่การหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน โดยผลจากงานวิจัยล่าสุดพบว่า นักเรียนทุนฯ ที่จบการศึกษาร้อยละ 80 เลือกที่จะทำอาชีพช่วยเหลือสังคมและพัฒนาบ้านเกิด อาทิ ครู บุคลากรทางการแพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย ข้าราชการ ตำรวจ ทั้งในท้องถิ่นและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง นักกีฬาทีมชาติ บุคลากรของรัฐ เกษตรกร ผู้นำชุมชน เป็นต้น นั่นแสดงให้เห็นว่างานวิจัยดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจ ทั้งภาคการศึกษาและสังคมได้มองเห็นว่าการให้โอกาสทางการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างคน ที่จะเป็นผลผลิตกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังจะเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรที่สนใจดำเนินงานเพื่อสังคมด้านการให้โอกาสทางการศึกษา รวมทั้งยังตอบโจทย์ประเทศ ในมิติด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการศึกษา อีกด้วย    

ด้าน แพทย์หญิงชมพูนุท ศรีสุขุมชัย แพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนศิษย์เก่า นักเรียนทุน กรุงไทยการไฟฟ้า ปี 2545 กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นนักเรียนทุนกรุงไทยการไฟฟ้า ซึ่งได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนยากจน ทำให้ตนได้ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สามารถเรียนจบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ซึ่งเหตุผลที่เลือกเรียนคณะแพทย์เฉพาะทาง เพราะเล็งเห็นว่าหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ในฐานะนักเรียนทุนที่ได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอด ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษามีอาชีพแล้ว ให้ตอบแทนประเทศ ปัจจุบันตนมักจะออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์อาสา ทำงานด้านจิตอาสา โดยมุ่งมั่นทำหน้าที่ของแพทย์เพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่นต่อไป”
 
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานช่วงเช้า  ยังมีการจัดกิจกรรมเติมเต็ม “คุณค่า” และแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนฯที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ได้เปิดประสบการณ์และเพิ่มเติมแนวคิดใหม่ ๆ ก่อนเข้าสู่วัยทำงาน และเป็นกำลังสำคัญแก่ประเทศด้วยทีมสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ มะขามป้อม และนักแสดงหนุ่ม นิว ชัยพล   จูเลี่ยน พูพาร์ต ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
 
ปัจจุบันโครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้ดำเนินงานเพื่อสังคมในการให้โอกาสสร้างเยาวชนคุณภาพผ่านการให้โอกาสทางการศึกษามานานกว่า 19 ปีแล้ว โดยมีนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา จำนวน 1,074 คน และระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 414 คน ซึ่งเป็นทุนที่ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ แก่ผู้รับทุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *