ททท.  จัดกิจกรรม “รักษ์ดำเนิน” โครงการราชบุรี…เมืองนี้ไม่เหมือนใคร ร่วมเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย ททท. สำนักงานราชบุรี และ กองบริหารความยั่งยืนจัดกิจกรรม CSR เก็บขยะคลองดำเนินสะดวก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “รักษ์ดำเนิน” โครงการราชบุรี…เมืองนี้ไม่เหมือนใคร โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานฯ พร้อมด้วยนายพัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารความยั่งยืน และนางสาวปิยพัชร์

Read more