คณะทูตและกุงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทย

(วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) คณะทูตและกุงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส ทัศนศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสำเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และงานมหัศจรรย์ศิลป์แผ่นดินไทยองเศรษฐกิจพอเพียง (Miracle of the Ares of the Kingdom) ณ จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่เชื่อมโยง

Read more

สสว. ผนึก 4 หน่วยร่วม หนุน “MSME Step Up” ต่อยอดขายสินค้าบนช้อปปี้

สสว. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ผลักดัน “MSME Step Up” กว่า 400 ราย ยกระดับมาตรฐานสินค้า หนุนดิจิทัลเทคโนโลยี เชิญชวนช้อปสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” บนช้อปปี้ นายวีระพงศ์ มาลัย

Read more