ททท. ชูเสื่อกกนาหว้า จังหวัดนครพนม จากท้องนาสู่สากล  จากชุมชนสู่ APEC ๒๐๒๒

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  ชูเสื่อกกชาวบ้าน สู่เวทีระดับสากล APEC ๒๐๒๒   จากที่มีการประชุมรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวของ ๒๑ เขตเศรษฐกิจ APEC ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในช่วงเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โดยกระเป๋าเสื่อกกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์จักสานเส้นกก บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

Read more

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2565 หัวข้อ NURSING IN THE DIGITAL EDGE

ท่ามกลางสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลงของประชากร การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน ตลอดจนสถานการณ์ของโรคระบาด covid–19 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไร ทำให้ทุกองค์กร ทุกวิชาชีพ ต่างต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด เพื่อความมั่นคง และเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิด  Digital transformation ทั้งด้านการบริหาร การบริการ การศึกษา และการสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ฝ่ายการพยาบาล

Read more

เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ ร่วมกับ แอมเมดิกส์จดสิทธิบัตรร่วมพัฒนา “ไบโอเมตริก เป็บไทด์”  จากเกาหลี

บริษัท เอพีเอ ไบโอเทค แคร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชสำอางและเครื่องมือแพทย์ ลงนามจดสิทธิบัตรร่วมกับ บริษัท แอมเมดิกส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาด้าน “ไบโอเมตริก เป็บไทด์” (Bio-Mimetic peptides) ของประเทศเกาหลี เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม “ไบโอเมตริก เป็บไทด์”

Read more