CIBA DPU ผนึก BYD ปั้นคนเก่ง New Gen
สร้างนักลงทุน นักการเงินรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสัจจา 1 เกตุทัต ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

Read more