ATTRACTIONSNEWS

“เลย” เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมแห่ “ผี” ที่เชียงคาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเลย จัดกิจกรรมสร้างสีสันและความสนุกสนานด้วยเหล่าขบวน “ผี” ณ บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

นายจริยาทร สูหู่  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า “จังหวัดเลย ได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ในโอกาสที่จังหวัดเลย (อำเภอเชียงคาน) เป็น 1 ใน 17 จังหวัดของทางรัฐบาลมีมติเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ทาง ททท.สำนักงานเลย เล็งเห็นว่าจังหวัดเลย มีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีและจิตวิญญาณที่แฝงในคติแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวอีสาน คือ “ฮีต 12 คอง 14” อาทิเช่น  งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นงานประเพณีประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี, ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน เป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวนาซ่าว เป็นพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดขึ้น หรือเรียกว่า “เลี้ยงบ้าน” เพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณ “ผีเจ้าปู่” ที่ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีพืชผลอุดมสมบูรณ์ และจากแนวคิดที่จะนำเอาผีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยเหล่านี้ มาร่วมกิจกรรมขบวนแห่ผีที่เชียงคาน จึงได้เปิดโอกาสให้น้องๆใน “ชมรมคอสเพลย์จังหวัดเลย” ได้มีพื้นที่ในการแสดงตัวตนผ่านเครื่องแต่งกายด้วยชุดเลียนแบบตัวละครจากในเกมหรือการ์ตูนที่มีใบหน้าเป็นผี นอกจากนี้ ได้เชิญชวนผู้ประกอบการ สมาคม ชมรม พ่อค้าและแม่ค้าในอำเภอเชียงคาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังอำเภอเชียงคาน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย อันจะเป็นการสร้างสีสันและความสนุกสนาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

นายจริยาทรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ที่เน้นความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยการเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยว พกพาอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อ หมั่นล้างมือให้สะอาด กินร้อนช้อนตัวเอง และปฏิบัติตามกฎระเบียบของแต่ละจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามมาตรฐานสาธารณสุข รวมทั้งขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการของผู้ประกอบที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ที่สร้างความมั่นใจว่าทุกท่านจะปลอดภัยจากโควิด  อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ และกระจายรายได้สู่ชุมชนระดับฐานรากในระบบการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง”