NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวเส้นทางศรัทธา บูชา ๓ ศาลเมือง “ตรุษจีนมุก #๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ย่านเมืองเก่ามุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เที่ยวมุก สุขทั้งปี “ตรุษจีนมุก#๒” ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ย่านเมืองเก่ามุกดาหาร เส้นทางจากตลาดราตรีถึงท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ พบกับกิจกรรม ผู้ว่าพาไหว้สักการะบูชา ๓ ศาลเมือง ได้แก่ ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และมาสัมผัสกับวัฒนธรรมเมืองชายแดนของคน ๓ เชื้อชาติ คนไทยคนจีน คนเวียดนามที่อยู่รวมกันอย่างกลมกลืมและแฝงไปด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้ชมความงามของบรรยากาศเมืองเก่า ที่ตกแต่งด้วยโคมไฟจีน โคมไฟเวียดนาม โคมไฟธุง และฝูงสิงโตจำนวนถึง ๗๔ ตัว อีกทั้งยังเพลิดเพลินกับศิลปะกินได้ ที่ โซนอันเกิม ซึ่งในภาษาเวียดนาม แปลว่ากินข้าว จุดนี้จะถูกจำลองบรรยากาศให้เป็นมุมหนึ่งในเวียดนาม เป็น Food Gallery พิพิธภัณฑ์มีชีวิต แสดงอาหารเวียดนาม และยังมีงานศิลปะ Street Art ถนนศิลปะมุกดาหาร ที่ช่วยสร้างบรรยากาศเวียดมุกยุค ๗๐’s ให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูป ได้ตลอด ไม่ใช่เฉพาะแค่ในช่วงของการจัดงานเท่านั้น และยังได้ชมสวยงามของจตุรัสจีน ไทย เวียดนาม พร้อมทั้งการแสดงดนตรีของแต่ละเชื้อชาติ การฟื้นชีวิตตึกเก่าย่านเศรษฐกิจของอดีต และจุดถ่ายรูปเช็คอินในหลายมุมเมือง


นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ณ ย่านเมืองเก่ามุกดาหาร ชมการประดับประดาเมืองด้วยโคมไฟ จีน เวียดนาม และโคมไฟธุง ถ่ายภาพกับถนนศิลปะมุกดาหาร มุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ภายในงาน และนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายรอต้อนรับทุกท่านในทุกเทศกาลเมื่อมาเยือนมุกดาหาร