NEWS

การเคหะแห่งชาติ เปิดรายการโฉมใหม่ “เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ” รับชมได้แล้ววันนี้

“การเคหะแห่งชาติ” ชวนเปิดมุมมองคำว่า “บ้าน” อย่างลึกซึ้ง ผ่านรายการ “เรื่องบ้านบ้านกับ
การเคหะแห่งชาติ”
ด้วยไอเดียสุดสร้างสรรค์ Smart Think Smart Life By NHA” สมาร์ทคิด ชีวิตดี บาย การเคหะแห่งชาติ รายการแกะกล่องใหม่ที่นำเสนอภารกิจสร้างบ้านด้วยใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ พร้อมเจาะลึกบทสัมภาษณ์จากผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ที่ยืนหยัดเจตนารมณ์ให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง นำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน ติดตามรับชมได้วันนี้ทางอมรินทร์ทีวี
ช่อง 34 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 – 16.30 น. และบนช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Fanpage :
การเคหะแห่งชาติ และ Youtube : Sanfah Channel

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยมุมมองวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรว่า
ตนมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรอย่างเต็มกำลังให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาการอยู่อาศัยในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเมือง ด้วยนิยามชุมชนอัจฉริยะที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2564-2580) ที่มุ่งหวังในการลดความเหลื่อมล้ำให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวในยุคโควิด-19 โดยผลลัพธ์ของภารกิจที่เกิดขึ้นจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ต่อเติมความสุข สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่ชีวิตที่ดี เศรษฐกิจที่มั่นคงและสังคมอย่างยั่งยืนได้

นอกจากนี้ แผนการบริหารงานในปี 2565 การเคหะแห่งชาติยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านผู้สูงอายุด้วยโครงการนำร่อง “บ้านเคหะสุขเกษม” สมุทรปราการ (เทพารักษ์) มุ่งช่วยเหลือผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และประชาชนทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีขึ้นไป หนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิต โดยวางแผนสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุใน 4 มุมเมือง และ
สานต่อเจตนารมณ์สร้างโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งทยอยสร้างโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” สามารถรองรับได้ปีละ 20,000 หน่วย รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยใหม่ให้สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้อีกด้วย

สังคมดี ชีวิตมั่นคง ทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ ‘บ้าน’..เพราะเรื่องราวเล็ก ๆ ในบ้าน เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับการเคหะแห่งชาติ รับชมรายการ “เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ” ได้แล้ววันนี้ทางอมรินทร์ทีวี
ช่อง 34 ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 – 16.30 น. และสามารถรับชมย้อนหลังบนช่องทาง Youtube : Sanfah Channel ติดตามข้อมูลรายการและข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage การเคหะแห่งชาติ https://www.facebook.com/PR.NHA