ททท.นครนายกร่วมเปิดงาน แสง สี เสียง ตามรอยปราสาทศิลา “สต๊อกสด๊กก๊อกธมเรื่องรุจี สานศรัทธาพรหมณ์ พุทธ มิ่งมงคล”

จังหวัดสระแก้วร่วมกับททท. สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) พร้อมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงาน แสง สี เสียง ตามรอยปราสาทศิลา “สต๊อกสด๊กก๊อกธมเรื่องรุจี สานศรัทธาพรหมณ์ พุทธ มิ่งมงคล” งานจัดขึ้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอตาพระยามาทางทิศใต้ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2539-2553 กรมศิลปากรได้สำรวจโบราณสถาน และอนุรักษ์พัฒนาปราสาทสด๊กก๊อกธม

ปี พ.ศ. 2560 กรมศิลปากรประกาศจัดตั้งปราสาทสด๊กก๊อกธม ขึ้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ แห่งที่ 11 ซึ่ง ปราสาทสด๊กก๊อกธมสร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง ตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลัง-บาปวน สร้างเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 (Udayadityavarman II) ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาท มีคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤต ความยาว 340 บรรทัด ระบุความเป็นมาของการก่อสร้างปราสาทแห่งนี้

               
สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือ การพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2)ซึ่งจดบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 200 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1345-1393) กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร (Angkor) และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์ จนถึงสมัยพระเจ้าอุทยาทิตยวรมันที่ 2

กิจกรรมชมพระอาทิตย์ขึ้น 🌅 ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม รอชมได้ตั้งแต่ 05.30 น. เป็นต้นไป …นอกจากนี้ยังมี พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังกิจกรรมชมพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตู การแสดง รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง สำหรับการแสดง แสง สี เสียง ปีนี้ชื่อชุดการแสดงว่า “สด๊กก๊อกธมเรืองรุจี สานศรัทธาพราหมณ์ พุทธ มิ่งมงคล”