NEWS

🔸 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำประตูสู่สยามประเทศ 🔸

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น.
ณ วัดขนอนหนังใหญ่
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

 🔹 ภายในงานจะเป็นการเปิดพื้นที่สื่อกลางนำเสนอเอกลักษณ์ ชาติพันธุ์และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น  จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ภาคกลางท้องถิ่น  30 แห่ง 14 จังหวัด  
 🔹 ชมผ้าไทยชาติพันธุ์
 🔹 นิทรรศการเรียนรู้วิถีชีวิต-วัฒนธรรม-อาหาร-การละเล่นภาคกลาง
 🔹 มิวเซียมช็อป ของดีพิพิธภัณฑ์ภาคกลาง
 🔹 ตลาดนัดอาหารพื้นถิ่นภาคกลาง และการจำหน่ายสินค้าชุมชน (ท้องถิ่น)
 🔹 การสาธิต และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนแต่ละท้องถิ่น 
 🔹 กิจกรรม Work Shop เรียนรู้การทำอาหาร ขนม การแต่งตัวแบบชาติพันธุ์ต่างๆ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

กิจกรรมเสาวนา
ณ โรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอน

🔸 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 63
🕒 เวลา 13.00 – 14.30 น.
เสวนาเรื่อง : เรื่องเล่าจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กับภาพสะท้อนย้อนรอยประเพณี วิถีและวัฒนธรรม ชุมชม 5 ลุ่มน้ำ

🔸 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 63
🕒 เวลา 10.00-11.30 น.
เสวนาเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจะอยู่อย่างไร ในอนาคต
🕒 เวลา 13.00- 14.30 น.
เสวนาเรื่อง : เจาะลึก ทวารวดีในแดนสยาม “ทวารวดีวัฒนธรรมเริ่มเเรก แห่งสยามประเทศ”

ข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง
โทรศัพท์ : คุณสุริสา อาศุศิริ โทร.092-6056445

ติดตามข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว จ.ราชบุรี – นครปฐม ได้ที่
Facebook : ททท.สำนักงานราชบุรี
(https://www.facebook.com/tatratchaburioffice)
Line : @TATratchaburi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *