NEWS

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงไฮซีซั่นมอบส่วนลดพิเศษค่าบัตรโดยสาร 300 บาท ทุกหมายเลขการจอง

กรุงเทพฯ / 19 กันยายน 2565 (วันนี้) – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้โดยสารสายการบิน และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางทางอากาศทั่วทุกภูมิภาคในประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง โดยงานแถลงข่าวฯ    จัดขึ้น ณ ห้องโถงธนะรัชต์ ชั้น 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูงของสายการบินทั้ง 6 สาย เป็นผู้ร่วมแถลง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากการแพร่ระบาด     ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง สายการบินต้องหยุดทำการบินสำหรับเส้นทางการบินในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจสายการบิน การจ้างงานของบุคลากร   ในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลากหลายด้าน การออกมาตรการควบคุมการเดินทาง ส่งผลให้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาสูงขึ้น การหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบิน และจำนวนของเครื่องบินที่สามารถให้บริการ ล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศลดลง”

“จากมาตรการควบคุมการเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น การหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบิน และจำนวนจำกัดของเครื่องบินที่สามารถให้บริการ ล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางที่ลดลงของนักท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศ               ซึ่งก่อนที่ประเทศไทยจะพบกับวิกฤติโควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างรายได้ได้มากกว่า 3 ล้านล้านบาท   ในปี 2562  และถือครองสัดส่วน GDP ของประเทศถึงร้อยละ 18 สำหรับในปี 2565 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปี 2562 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประมาณ 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 656,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2565 มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 74,335,927 คน-ครั้ง”  

“ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางทางอากาศ อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน  ททท. จึงร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย  จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านการเดินทางทางอากาศ “ลดทั่วฟ้า           บินทั่วไทย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยทั้ง 6 สายการบิน          จะร่วมกันดำเนินการสื่อสารการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนออกเดินทาง รวมทั้งเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษในทุกเส้นทาง         ทุกระดับราคา และ ททท. มอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง หรือ 1 Booking ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะทำให้ Load Factor ของสายการบินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าซื้อสินค้าและของ    ที่ระลึก ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทั้ง 6 สายการบิน จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกเดินทางไปในเส้นทางใดก็ได้ และเที่ยวบินใดก็ได้   แต่ผมอยากชวนให้ทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางจังหวัดเมืองรอง เพื่อจะได้กระจายรายได้และกระจาย           การกระจุกตัวจากการท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไทยได้

“ในนามของ ททท. ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางภายในประเทศทางอากาศกับโครงการ “ลดทั่วฟ้าบินทั่วไทย”             เพื่อทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีกทางหนึ่งด้วย”

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย  กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการบินนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัส     โควิด-19 ที่เริ่มต้นมีการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 จนมาถึงในปี 2564 ธุรกิจการบินก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ทั้งสายพันธุ์อัลฟ่า เบต้า เดลต้า และโอมิครอน โดยส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง”

“ภาพรวมธุรกิจการบินของประเทศไทยในปี 2564 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 64.1 โดยจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงมากถึงร้อยละ 90.2 และผู้โดยสารภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 54 ในส่วนของปริมาณ เที่ยวบินทั้งหมดลดลงร้อยละ 48.5 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 46.6 และภายในประเทศลดลง ร้อยละ 49.1 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้การขนส่งทางอากาศต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว (ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งในช่วงต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา มีการยกเลิกระบบ THAILAND PASS สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนั่นถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ตัวเลขจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) แสดงให้เห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยในระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มจากหลักแสน เป็นหลัก 2 ล้านกว่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยในการฟื้นตัวกลับมาหลังจากประสบปัญหาภาวะวิกฤติการระบาดของโควิด-19”

“หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเริ่มลดมาตรการจำกัดการเดินทาง อีกทั้งนโยบายการเปิด ประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลกทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นก็รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศแยกตามเส้นทางบิน 3 อันดับแรกของปี 2564 พบว่า เส้นทางบิน กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – เชียงใหม่ มีจำนวนผู้โดยสารรวมมากที่สุด (1.56 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – ภูเก็ต (1.31 ล้านคน) และเส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) – หาดใหญ่ มี (1.10 ล้านคน) (ข้อมูลจาก กพท.) ทั้งนี้ความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดโครงการ   “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของไทยให้ฟื้นตัวกลับมา และหวังว่าจะช่วยกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังเส้นทางบินอื่นๆ ในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางบินสู่งเมืองรอง อาทิ สุโขทัย เชียงราย นครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และกระบี่ เป็นต้น”

“ผมในนามตัวแทนสายการบินทั้ง 6 สาย ขอขอบคุณ ททท. เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสพวกเราร่วมกันทำงานอย่างหนัก เพื่อฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งโครงการครั้งนี้นอกจากทุกสายการบินจะร่วมจัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องเเล้ว ทาง ททท. ยังสนับสนุนส่วนลดเพิ่มพิเศษ ซึ่งถือเป็นทั้งความร่วมมือและช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดการเดินทางเเละใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปีอย่างดีเยี่ยม”

โครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” จะมอบส่วนพิเศษ 300 บาทต่อหมายเลขการจอง (จำนวน 500,000 สิทธิ์) แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 10 ตุลาคม 2565 โดยผู้โดยสารสามารถกรอกโค้ดลดราคา (Promotion Code) “AMZTH300” บนหน้าเว็บไซต์สายการบิน และบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2565 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนด)

ผู้โดยสารที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ได้ที่เว็บไซต์สายการบิน หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าตามรายละเอียดด้านล่าง