NEWS

๑ ปี มี ๑ ครั้ง งานเทศกาลออกพรรษาเมือง ๓ ธรรม ๓ ที่สุด ๓ พิภพ กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม เผยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดเทศกาลท่องเที่ยวออกพรรษาและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษา เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกมีงานประเพณีประจำปีที่สำคัญ เช่น


๑. งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ชิงถ้วยพระราชทานฯ และแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๕
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สนามมิ่งเมือง วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รายละเอียดกิจกิจกรรมภายในงานมีดังนี้
• วันที่ ๒ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ชมลานวัฒนธรรม “เฮ็ดบุญปราสาทผึ้ง งามซึ้งเมืองสามธรรม” การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสกลนคร, ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
• วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ highlight ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประกอบแสง สี เสียง เคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ การแสดงโชว์ปราสาทผึ้ง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดมา ๑ ชาติ ต้องได้ถวายปราสาทผึ้งออกพรรษา และปีนี้ได้มีการขยายการจัดงาน มีการโชว์ปราสาทผึ้งให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นกิจกรรม “ปราสาทผึ้ง เบิ่งได้ตลอดเดือน” ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และวัดในกลุ่มชุมชนที่ทำปราสาทผึ้ง

๒. งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ ณ บริเวณริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รายละเอียดกิจกรรมภายในงานมีดังนี้
• วันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ชมนิทรรศการและการออกร้าน จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), กิจกรรมอาหารถิ่น “เชฟชุมชน”, กิจกรรมร้อยหลากพรรณราย ผ้าไทย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๘ ชนเผ่า, การแข่งขันเรือ, การไหลเรือไฟโชว์ จำนวน ๑ ลำ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น., การปล่อยกระทงสาย วันละ ๒,๐๐๐ ดวง กลางแม่น้ำโขง
• วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ highlight พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เวลา ๐๗.๓๐ น.
การไหลเรือไฟโบราณ ๑๓ ลำปีนักษัตร เวลา ๑๘.๓๐ น. การไหลเรือไฟแข่งขัน จำนวน ๑๒ ลำ ของ ๑๒ อำเภอในจังหวัดนครพนม การปล่อยกระทงสาย ๕,๐๐๐ ดวง กลางแม่น้ำโขงในคืนวันออกพรรษา
๓. งานมหัศจรรย์มุกดาหาร ๓ พิภพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้
• วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมสวดมนต์เมือง ฟังธรรมกลางลำน้ำโขง ลอยกระจู้ บูชาพญานาค ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต)
• วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานบวงสรวงและทอดกฐินพญานาค ๓ พิภพ เวลา ๑๑.๑๑ น. ณ หอนาฬิกา
และวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
• วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษาเมือง ๓ ธรรม ๓ ที่สุด ๓ พิภพ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) มาสัมผัสกับเเหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิมของกลุ่มจังหวัดสนุกกับงานประเพณีที่สำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่ ๑ ปี มีเพียง ๑ ครั้งเท่านั้น