NEWS

‘LAW DPU’ ชวนอัพสกิลกฎหมายสำหรับตำรวจทหาร จบใน 28 เดือน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจและทหารโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในหน้าที่การงาน อัพสกิล อัพวุฒิ สอบเลื่อนขั้น จบไวใน 28 เดือน โดยเรียนเพียงแค่วันเสาร์ และวันอาทิตย์ สมัครได้แล้ววันนี้ โดยใช้วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า เริ่มเรียนมกราคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-201-1086 สมัครเรียน https://bit.ly/3SVAlqZ