NEWS

ททท.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา ขณะที่คณะท่องเที่ยว ภายใต้กิจกรรม “Trendy C2 ภาคกลางเพิ่มพลังบวก” เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมีพระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายพระสงฆ์ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอัญเชิญและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ททท. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาชิกชมรมอดีตพนักงาน ททท. รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานใน ททท. และประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่ง ททท. ได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,154.86 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โอกาสนี้ นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ได้นำคณะนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากส่วนกลาง จำนวน 80 ท่าน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเมนูประสบการณ์ “Trendy C2 เที่ยวภาคกลางเพิ่มพลังบวก” เส้นทาง กรุงเทพมหานคร -พระนครศรีอยุธยา – สิงห์บุรี –ลพบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดังกล่าวด้วย

จากนั้น คณะนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Trendy C2 ภาคกลางเพิ่มพลังบวก” ยังได้ไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนารายณ์ราชนิเวศน์” จ.ลพบุรี และการแวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการส่งแสริมและสร้างรายได้ในชุมชน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

นอกจากนี้ คณะนักท่องเที่ยวฯ ยังได้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการงานฝีมือช่างของสถาบันสิริกิต์ สวนจิตรดา และผลงานศิลปหัตถกรรมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ก่อนจะไปสักการะ “วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงโปรดเกล้าฯปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ.2328 ชมจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนแห่งแรกในประเทศไทย

ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญเช่นเดียวกัน คือการทำกิจกรรม DIY ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์ลายมัดย้อม ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อีกทั้งยังได้ไปเที่ยวชม “วัดไลย์” ต.ท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ชมพิพิธภัณฑสถานวัดไลย์ และกราบสักการะพระศรีอาริย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

เที่ยวธรรมตามฆราวาสวิถีพุทธ

อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส

เที่ยวภาคกลางเพิ่มพบังบวก

เทรนดี้C2ภาคกลาง

เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม