NEWS

BBGI ประกาศร่วมลงทุนใน BSGF มูลค่า 200 ลบ. ปูทางเตรียมขึ้นโรงงานผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีจีไอ (BBGI) ประกาศร่วมลงทุนใน BSGF มูลค่า 200 ลบ. เตรียมก่อสร้างหน่วยผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) จากน้ำมันพืชใช้แล้ว รองรับความต้องการของตลาดที่ให้ความสนใจเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน

            นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีจีไอ (BBGI) เปิดเผยว่า หลังจากที่บีบีจีไอได้ประกาศความร่วมมือที่จะผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ (จำกัด) โดยการก่อตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จํากัด (“BSGF”) ร่วมกันแล้วนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการประกาศเริ่มลงทุนในการเตรียมก่อสร้างหน่วยการผลิต มูลค่าเงินลงทุน 200 ล้านบาท โดยเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน (ถือหุ้น 20%) เพื่อเตรียมผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนรองรับความต้องการของตลาดการบินโลกที่หันมาให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่องค์กรการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ออกมาสนับสนุนให้มีการทดแทนเชื้อเพลิงอากาศยานที่ผลิตจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ด้วยการใช้น้ำมันอากาศยานยั่งยืนในสัดส่วนที่เหมาะสมภายในปี ค.ศ.2050 ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนั้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยความชำนาญในการปฏิบัติการโรงงานไบโอดีเซล ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับโลกอย่าง “ISCC EU Certificate” โดยองค์กร International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) ตามข้อกำหนดด้านพลังงานทดแทนของสหภาพยุโรป ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพประเภทไบโอดีเซลอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืน ทำให้บีบีจีไอมั่นใจว่าจะสามารถสนับสนุนวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานให้กับหน่วยผลิตได้อย่างเพียงพอ