NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีน 3 เชื้อชาติ “ตรุษจีนมุก #3 – ตรุษไทสกล” ประจำปี 2566

จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ที่มีชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความหลายหลายทางด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม แตกต่างกันออกไป แต่ความแตกต่างเหล่านี้สามารถหล่อหลอมความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างกลมกลืนและลงตัว มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลในช่วงวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของคน 3 เชื้อชาติ ได้แก่


-งานตรุษจีนมุก #3 MUKDAHAN INDOCHINA FEST 2023 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มกราคม 2566 ณ ย่าน
เมืองเก่า จังหวัดมุกดาหาร (แยกโรงแรมฮั่วนำ) ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนจังหวัดมุกดาหาร พบกับกิจกรรม การโชว์เชิดมังกรและสิงโต กิจกรรม workshop งานศิลปะ / การแสดงดนตรี / งานประกวดหนูน้อยอินโดไชน่า ครั้งที่ 1 ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล / แก้ชง เสริมดวงตามปีนักษัตร ตามตำราความเชื่อในวันขึ้นใหม่ / การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวจังหวัดมุกดาหาร / โซนอาหารนานาชาติ / Art Gallery & Exhibition / Kid Friendly & Wheelchair FriendlyEvent/Pet Friendly E vent (With dining zone) นอกจากนี้ยังได้ชมความงามของบรรยากาศเมืองเก่า ที่ตกแต่งด้วยโคมไฟจีน โคมไฟเวียดนาม โคมไฟธุง และยังได้ชมสวยงามของจตุรัสจีน ไทย เวียดนาม พร้อมทั้งการแสดงดนตรีของแต่ละเชื้อชาติ การฟื้นชีวิตตึกเก่าย่านเศรษฐกิจของอดีต และจุดถ่ายรูปเช็คอินในหลายมุมเมือง


-งานสานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไทย จีน เวียดนาม “ตรุษไทสกล” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่
22 – 24 มกราคม 2566 ณ ลานคนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสกลนครในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยจังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม และคนสกลนครหรือไทสกล อยู่ร่วมกันหลายชาติพันธุ์ ความหลากหลายเหล่านี้กลายเป็นความพิเศษความเฉพาะของสกลนคร กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ๓ ชาติพันธุ์ ถนนอาหารสายวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ๓ ชาติพันธุ์ ไทย จีน เวียดนาม ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดง เชิดสิงโต-มังกร และในปีนี้ได้มีการประดับโคมไฟ 3 ชาติ โคมจีน โคมเวียดนาม และโคมครามไทสกล ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้บรรยากาศภายในงานของทั้ง 2 จังหวัดที่จัดงาน เต็มไปด้วยสีสันจากโคมไฟทั้ง 3 ชาติ อย่างกลมกลืนและสวยงาม มีจุด Check In ถ่ายรูป ทำ Content ต่าง ๆ ได้ รวมถึงบรรยากาศของผู้คนที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติออกมาท่องเที่ยวทำให้บรรยากาศภายในงานดูมีชีวิตชีวาเข้ากับเทศกาลท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม


นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ได้กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานประเพณีที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ สัมผัสกับเสน่ห์วัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ลงตัวของงานตรุษจีนทั้ง 2 จังหวัด มาสัมผัสกับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วยการแต่งชุดประจำชาติไม่ว่าจะเป็น ชุดจีน ชุดเวียดนาม ชุดไทย บรรยากาศของเมืองที่ตกแต่งด้วยโคมไฟ 3 ชาติ ทำให้การท่องเที่ยวมีสันสันมากยิ่งขึ้น จึงอยากให้นักท่องเที่ยว เที่ยวงานตรุษจีนให้สนุก เหมือนชื่อกลุ่มจังหวัดสนุก