NEWS

ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ผนึกกำลัง ดีป้า รุกโปรโมท ชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือเข้าร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย คาดหวัง 500 การจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,500 ล้านบาท

23 – 24 มีนาคม 2566 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เชียงใหม่ – บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด Travel Tech อันดับ 1 ของไทย ร่วมกับ #สำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล #depa โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES และ #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท. เดินหน้าโปรโมท #ThailandCONEX #แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติ ผ่านกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ภายใต้โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทย ชักชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือ ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เสริมศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมเปิดพื้นที่ Business Matching ภายในงาน คาดหวังให้เกิด 500 การจับคู่ธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดว่า “รายได้กว่า 70% ของเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือมาจากการท่องเที่ยว เราได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำซอฟพาวเวอร์มาต่อยอดในเชิงธุรกิจและเพิ่มมูลค่า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ การที่มีดิจิทัลเทคโนโลยีมาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยว จะยิ่งเป็นการเพิ่มจุดแข็งและเพิ่มศักยภาพการให้บริการให้ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น”

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวแนะนำและเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว “ThailandCONNEX ถูกออกแบบและพัฒนาโดย #TRAViZGO ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านท่องเที่ยวมามากกว่า 2 ทศวรรษ ThailandCONNEX ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ภาครัฐจะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบ้านเรา ผู้ประกอบการทั้งที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ที่เข้ามาในระบบ จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยต้นทุนการขยายช่องทางขายที่ต่ำลงและสะดวกขึ้น ThailandCONNEX จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการทั่วไทยไว้ ณ จุดเดียว และทำการตลาดส่งต่อไปขายนักท่องเที่ยวผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้งออฟไลน์และอออนไลน์ทั่วโลก”

“เชียงใหม่และภาคเหนือเป็นจุดหมายทางท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย ผู้ประกอบการทั้งที่พัก สถานที่และชุมชนท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ เช่น โชว์ นวด สปา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และของฝากที่เลื่องชื่อจะถูกนำเสนอไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกผ่านตัวแทนและแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของแต่ละประเทศที่ ThailandCONNEX ไปทำตลาดร่วมกับ ททท. เรียกได้ว่าเชื่อมต่อ ThailandCONNEX ไว้ที่เดียว เหมือนเชื่อมต่อโลกได้ทันที”

“เราเข้าใจทุกขั้นตอนการบริการท่องเที่ยวตั้งแต่การตอบสนองการค้นหาข้อมูล การรับจอง การให้บริการ การรับชำระเงิน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และถูกนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงลึก (Tourism Insight) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าใจพฤติกรรมและความชอบ (Behavior and Preference) รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต (Trend and Prediction) สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจและวางแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐที่จะนำไปวางนโยบายส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

“ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถติดต่อ ThailandCONNEX เพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการแข่งขันแบบดิจิทัลได้ทันที วันนี้ ThailandCONNEX พร้อมแล้วที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วไทย เพื่อส่งต่อไปยังตัวแทนท่องเที่ยวทั่วโลก” CEO ทราวิซโก เทคโนโลยี กล่าวเสริม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวถึงที่มาของแพลตฟอร์ม “จากนโยบายที่ได้รับมอบหมายทางคณะรัฐมนตรี ที่จะทำให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของเราเองที่สามารถแข่งขันได้ และทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงและสะดวก ทาง #ดีป้า ได้รับความร่วมมือจาก #ทราวิซโก ในการพัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแบบ B2B ที่ชื่อ ThailandCONNEX ซึ่งจะรวมผู้ให้บริการท่องเที่ยวตลอด Supply Chain ทั่วไทย และเชื่อมต่อไปยังนักท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั่วโลก การเข้ามาอยู่ในระบบของ ThailandCONNEX จะช่วยยกระดับความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี (Digital Transformation) ในการตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปและมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ทาง ดีป้า จะยังสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เกิดการจับมือกัน (Matching) กับ Tech Startup ประเภทต่าง ๆ เพื่อขยายเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกด้วย”

 “นอกจากที่ภาคเหนือนี้ เราจะจัดกิจกรรม Digital Tourism Business Matching ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในครั้งถัดไปจะเป็นการจัดที่ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งคาดหวังจะทำให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการ รองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับของ Micro และ Macro ของยุค Digital Transformation อย่างเข้มแข็ง”

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ “ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรี และการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัลฯ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมากขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน การที่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่าง ThailandCONNEX ที่เป็นแพลตฟอร์มของคนไทย ออกแบบโดยคนไทย เพื่อคนไทย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายร่วมกัน และจะทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องขึ้นอีกมาก จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในภาคเหนือและภาคต่าง ๆ ทั่วไทยเข้าสู่ระบบ ThailandCONNEX เพื่อที่เราจะได้เติบโตร่วมกันต่อไป”

งาน Digital Tourism Business Matching นี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการหลากหลายประเภทเข้าชมงานและได้เพิ่มเติมองค์ความรู้ผ่านวิทยากรต่าง ๆ บนเวทีสัมมนา โดยตัวแทนจาก ThailandConnex นำโดย คุณวไลลักษณ์ เนียนขาว ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ และคุณอนงค์ชนก คงเทียบ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและพัฒนาธุรกิจ ของ ทราวิซโก เทคโนโลยี ได้ขึ้นแนะนำแพลตฟอร์มเพื่อสร้างความเข้าใจในกลไกการทำงาน ความโดดเด่นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและนัดหมายให้เข้าไปนำเสนอเพิ่มเติมหลังงานจำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ThailandCONNEX สามารถติดตามได้ที่ @LINE : https://lin.ee/J1Lydfr ศูนย์บริการลูกค้า : 02-171-9900

Website : https://www.thailandconnex.com/

#ThailandCONNEX #TRAViZGOTECH #TRAViZGOINNOTECH #TRAViZGO #Travel #ท่องเที่ยว