NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเรียนเชิญเที่ยว“งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖”

๗ เดือน ๗ ปีนี้ ศรัทธาล้นหลาม

ศิลปิน นักแสดง เข้าคิวร่วมรำ

“งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๖”

จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เมืองรองจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้น ในปีนี้กระแสความศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น นักท่องเที่ยวจากสปป.ลาว และศิลปิน นักแสดง ได้ให้ความสนใจมาร่วมรำถวายและร่วมพิธีบวงสรวงอย่างคับคั่ง ถือเป็นกระแสความศรัทธาจากคนทุกกลุ่มอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขบวนแห่เครื่องบวงสรวงสักการะอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และมีกิจกรรม อื่น ๆ ประกอบไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ ไทนครพนม, พิธีบวงสรวงใหญ่ วันที่ ๗ เดือน ๗ แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ, ชมการแสดง “โขน” รามเกียรติ์ ตอนพรหมพงศ์วงศ์อสุรา รับเชิญจากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์, การแสดงบินโดรนแปลอักษร จำนวน ๕๐๐ ลำ, ชมการรำบวงสรวงตลอด ๗ วัน ๗ คืน นางรำจาก ๑๒ อำเภอ, นางรำแขกรับเชิญพิเศษประจำปี ไผ่หลิว มิสแกรนด์นครพนม, มหกรรมโรงทาน ตลอด ๗ วัน, ถนนคนเดินนัดพิเศษตลอด ๗ วัน, การออกร้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ,กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “นาคในคติศาสนาและวิถีชีวิต”,”ประเพณี ๑๒ เดือน ร้อยมุมมองวิถีไทย” โดยสมาคมภาพถ่ายและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

ททท. ได้ร่วมมือกับบริษัททัวร์ในภาคอีสาน กระตุ้นให้มีการจัดทัวร์เข้ามาร่วมกิจกรรมในพื้นที่เป็นการนำเสนอการขายทัวร์ในรูปแบบมอบโอกาสพิเศษ ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้มาสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงการแต่งกายชุดชนเผ่าหรือชุดประจำจังหวัดนั้น ๆ มาร่วมกิจกรรม ถือเป็นการมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว โดยบริษัททัวร์ในภาคอีสานได้นำนักท่องเที่ยวมาร่วมรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นี้ จำนวนกว่า ๓๕๐ คน และนอกจากนี้ ททท.ได้มีการจัดทำโครงการ “The link local to global” ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับ ททท.สำนักงานโฮจิมินห์ กระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศ นำนักท่องเที่ยวที่มีศรัทธาจาก สปป.ลาว มาร่วมรำถวายกว่า ๑๐๐ คน

และ ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช กระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในประเทศ จัดกิจกรรม “นคร…มาหานคร เที่ยวเมือง ๓ ที่สุด สุขที่นครพนม” นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศของการจัดงาน เพิ่มวันพัก และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ให้มากขึ้น และเกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังจังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาวได้อีกด้วย

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้าย งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชในปีนี้ กระแสแห่งความศรัทธาล้นหลาม ได้รับความสนใจจากผู้ที่มีศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ การท่องเที่ยวเส้นทางแห่งศรัทธา ร่วมรำบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนแห่เครื่องบวงสรวง และนางรำกว่า ๑,๐๐๐ คน ตลอด ๗ วัน ๗ คืน เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สัมผัสได้ด้วยตนเอง ซึ่งโอกาสดีดี แบบนี้ ใน ๑ ปี มี ๑ ครั้งเท่านั้น