NEWS

“4 ปี ศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า” ขยายสู่ผู้นำความสำเร็จด้านการรักษาชูเทคโนโลยี “หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” แม่นยำ ตรงจุด ฟื้นตัวเร็ว พุ่งเป้าสู่ศูนย์การแพทย์ด้านโรคข้อครบวงจร ปี 66

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงาน “ครบรอบ 4 ปี ศูนย์รักษ์ข้อ” เปิดการบรรยายความรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม ในหัวข้อ “ข้อใหม่ ชีวิตใหม่” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำโดย รศ.นพ.พฤกษ์ ไชยกิจ หัวหน้าศูนย์รักษ์ข้อ และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โชว์เทคโนโลยี “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด” แม่นยำ ตรงจุด ฟื้นตัวเร็ว พร้อมการแชร์ประสบการณ์ตรง “การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม” จากคนไข้ เผยความสำเร็จผู้นำด้านการรักษาโรคข้อครอบคลุมทุกปัญหา เผยปี 66 พุ่งเป้าสู่ศูนย์การแพทย์ด้านโรคข้อครบวงจร

รศ.นพ. พฤกษ์ ไชยกิจ หัวหน้าศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า

รศ.นพ. พฤกษ์ ไชยกิจ หัวหน้าศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า  กล่าวว่า “โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เมื่อวัยเพิ่มขึ้นการทำงานของโครงสร้างหรือเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายย่อมเสื่อมถอยลงไป รวมถึงอาจมีโรคหรืออุบัติเหตุที่เป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้เร็วกว่าปกติ โรงพยาบาลพระรามเก้า ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้ง “ศูนย์รักษ์ข้อ” ขึ้น เพื่อให้บริการครอบคลุมเรื่องโรคข้อโดยตรง ตั้งแต่ตรวจคัดกรองสุขภาพเข่า รักษาอาการปวดเข่า ทั้งด้วยวิธีทานยา ฉีดน้ำเลือดที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้น ฉีดยาบำรุงข้อเข่า การแนะนำป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู ตลอดจนการรักษาแบบเชิงลึกด้วยการผ่าตัดตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

สำหรับการจัดกิจกรรมครบรอบ 4 ปี ศูนย์รักษ์ข้อโรงพยาบาลพระรามเก้าในครั้งนี้ ภายในงานมุ่งเน้นเรื่องการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมในหัวข้อ “ข้อใหม่ ชีวิตใหม่” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นำโดย รศ.นพ.พฤกษ์ ไชยกิจ หัวหน้าศูนย์รักษ์ข้อและศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ , การเผยแพร่วิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการแชร์ประสบการณ์ตรง “การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม” จากผู้ที่เคยได้รับบริการจากศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า ตลอดจนการจัดบูธให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมสัมมนาในงาน”

“โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาศูนย์รักษ์ข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า มุ่งมั่นดูแลผู้ป่วยอย่างมืออาชีพ ภายใต้กรอบแนวคิด Restore Your Motion เพื่อคืนอิสระของการเคลื่อนไหวให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ ข้อใหม่…ชีวิตใหม่ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านข้อเข่าและข้อสะโพก ตลอดจนเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาและ
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม บังเกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดีเยี่ยม ได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยที่มาทำการรักษามากกว่าหมื่นราย จนเกิดการบอกต่อประสบการณ์ที่ประทับใจและไว้ใจ ทำให้ผู้เข้ามารับบริการที่ศูนย์ฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี”

นพ. พฤกษ์ อธิบายต่อว่า “สำหรับทางเลือกในการรักษาอาการต่างๆ นั้น มีอยู่หลากหลายวิธี ตั้งแต่การทำกายภาพ การรับประทานยาหรือฉีดยา และมีการนำวิทยาการใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ในการรักษาตามความเหมาะสมของผู้ป่วย อาทิ

การรักษาข้อเข่าด้วยการฉีดน้ำเลือดที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้น หรือ Platelet Rich Plasma (PRP) เป็นเทคนิคการรักษาโดยการเอาเลือดของผู้ป่วยมาปั่นแยกเอาเม็ดเลือดแดงออก แล้วเอาเกล็ดเลือดที่ได้ฉีดเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการรักษา เพื่อช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อที่เสื่อมหรือสึกหรอ  ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บและอาการอักเสบของโรคข้อเข่าเสื่อม เอ็นกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ โดยไม่ต้องผ่าตัด เหมาะสำหรับผู้ป่วยหลายกลุ่ม เช่น ผู้ที่มีเอ็นข้อศอกอักเสบ , เอ็นหัวไหล่อักเสบ , รองช้ำ , เอ็นบริเวณเข่าอักเสบ , เอ็นร้อยหวายอักเสบ , โรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรกหรือปานกลาง เป็นต้น

การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้น เป็นเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์  มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง ลดการคลาดเคลื่อนและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เป็นการต่อยอดจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นำร่อง โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปรียบเสมือนหนึ่งผู้ช่วยของแพทย์ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม โดยใช้ได้ทั้งในการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนหรือเปลี่ยนผิวข้อเข่าทั้งหมด  เหมาะกับผู้ป่วยทุกคนที่เล็งผลเลิศในการรักษา นพ. พฤกษ์ กล่าว

“ในปี 2566 นี้ ทางโรงพยาบาลพระรามเก้า ตั้งเป้าพัฒนาศูนย์รักษ์ข้อ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการดูแลรักษาที่ครบวงจรที่สุด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาบูรณาการร่วมกับแนวทางการรักษา
โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือประโยชน์และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และก้าวในต่อไป เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนา ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การวินิจฉัยข้อเข่าเสื่อมในระยะต้น การใช้ application และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการดูแลรักษาข้ออย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคต”

“ปัจจุบันประเทศไทยเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging society อย่างเต็มตัว ด้วยแนวโน้มประชากรสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุอย่างมาก เพราะนอกจากผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมานจากอาการปวด บวมและอักเสบของข้อเข่าแล้ว ยังทำให้มีอาการเจ็บที่ข้อขณะเคลื่อนไหว จนทำให้ไม่อยากจะเคลื่อนไหวหรือเดิน ส่งผลให้ข้อติดหรือผิดรูปไปในที่สุด

อย่างไรก็ดี หากเราปฏิบัติตัวถูกต้อง ออกกำลังกายที่เหมาะสม รวมถึงรับการคัดกรองตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ก็สามารถป้องกันและชะลอการเกิดโรคได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้ารับบริการและขอคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน ได้ที่ศูนย์รักษ์ข้อ ชั้น3 อาคาร A โรงพยาบาลพระรามเก้า หรือโทร 1270 เพื่ออิสระการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิต สู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มาพร้อมรอยยิ้มแก่ท่านต่อไป” นพ. พฤกษ์ ทิ้งท้าย