NEWS

รัฐบาลเมืองหลิ่วโจว นำทัพนักธุรกิจเยือนไทยเปิดประตูโอกาสการค้าการลงทุนไทย-จีน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จัดงานประชุมส่งเสริมอุตสาหกรรมหลักเมืองหลิ่วโจว (Liuzhou’s Key Industries Investment Promotion Conference) ขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางไช่ ลี่ซิน รองประธานบริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง, นางสาวจาง เซียวเซียว ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, นายจาง จ้วง นายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว, ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนตัวแทนสมาคม ภาคธุรกิจไทย-จีน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 100 คน

ภายในงาน มีการจัดแสดงสินค้าขึ้นชื่อของเมืองหลิ่วโจว ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในภาคอุตสาหกรรมหลักระหว่างเมืองหลิ่วโจวกับประเทศไทย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมาเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนภาครัฐและธุรกิจเมืองหลิ่วโจว ถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างหลิ่วโจวและประเทศไทย โดยนำคณะนักธุรกิจ เมืองหลิ่วโจว 23 บริษัท จากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, อาหาร และชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ ร่วมเดินทางมาจัดแสดงสินค้า และคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า 30 บริษัท อาทิ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย, สมาพันธ์ SME ไทย, กลุ่มธุรกิจ Modern Trade, สถาบันยานยนต์, กลุ่มผู้ประกอบการยานยนต์ และผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ ฯลฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ

นางไช่ ลี่ซิน รองประธานบริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

นางไช่ ลี่ซิน รองประธานบริหารเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กล่าวว่า กว่างซีพร้อมจับมือกับภาคส่วนต่างๆ ของไทย เพื่อผลักดันการดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญของ “แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน” และข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อบรรลุผลประโยชน์และการพัฒนาร่วมกัน สร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือระดับสูง และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทย-จีนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของ “จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”

นายจาง จ้วง นายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว

นายจาง จ้วง นายกเทศมนตรีเมืองหลิ่วโจว กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และแปรรูปอาหาร ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” เท่านั้น แต่ยังเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ซึ่งเมืองหลิ่วโจวมีความได้เปรียบและโดดเด่น เชื่อว่าการมาพบกันของเมืองหลิ่วโจวและประเทศไทยในครั้งนี้ จะนำพาโอกาสความร่วมมือมากมายมาสู่ทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ งานประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนภาครัฐและธุรกิจเมืองหลิ่วโจว เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า


ในระหว่างการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ คณะผู้แทนเมืองหลิ่วโจวได้เข้าพบหน่วยงานรัฐและสมาคมต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) ฯลฯ เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการค้าและการลงทุน ตลอดจนสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด ร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม การพัฒนาการค้า แนวโน้มการลงทุน และแสวงหาโอกาสด้านความร่วมมือใหม่ๆ ร่วมกัน


นอกจากนี้ คณะผู้แทนเมืองหลิ่วโจวยังได้เข้าพบ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด (CJ Express), บริษัท อีซี่ แอนด์ เพอร์เฟคท์ จำกัด (Easy and Perfect), บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จำกัด (Lazada Thailand), บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด (Neta Auto Thailand), บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express) และเทสโก้โลตัส สํานักงานใหญ่ เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้าและการเปิดตลาดในประเทศไทย


เมืองหลิ่วโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของทั้งมณฑล มีกิจการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีรายได้ตั้งแต่ 20 ล้านหยวนต่อปีขึ้นไป มากถึง 1,291 แห่ง

นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ภูมิภาคอาเซียนมากที่สุดของจีน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ครบวงจร เป็นเมืองต้นแบบด้านโลจิสติกส์แห่งชาติ และจุดเชื่อมต่อที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ “เส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกและทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” (New Western Land-Sea Corridor: NWLSC) มีข้อได้เปรียบในด้านการคมนาคมที่สามารถสัญจรได้ทุกทิศทาง

หลิ่วโจวเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มบริษัทและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ SAIC-GM-Wuling และ Dongfeng Liuzhou Motor, กลุ่มธุรกิจเหล็ก Liuzhou Steel Group, บริษัทเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของโลก LiuGong Machinery รวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในจีน อย่าง แบรนด์ยาสีฟัน LMZ, ยาอมสมุนไพร Golden Throat และบริษัทยา Huahong Pharmaceutical และเป็นเมืองต้นกำเนิดของ “หลัวซือเฝิ่น” ก๋วยเตี๋ยวซุปหอยขมซึ่งเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก