Day: 04/06/2024

NEWS

รฟฟท. ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่

Read More