Day: 06/15/2024

NEWS

เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “PRIMATES AND ME” หรือ ไพรเมตส์ แอนด์ มี เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นการนำนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยว เยาวชน และผู้คนในชุมชนภายใต้พื้นที่มรดกแห่งอาเซียนได้เรียนรู้ โดยสมาคมการท่องเที่ยงเขาใหญ่หวังว่านิทรรศการนี้จะช่วยเสริมสร้างเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบื้องลึกของมนุษย์และวานร

Read More