ATTRACTIONSNEWSUncategorized

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชวนเที่ยวงาน “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7” เทศกาลถนนคนเดินชนเผ่า สนุก ปลอดภัย ท่ามกลางอากาศหนาว

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี เมื่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวนเที่ยวเทศกาลสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บ้านแห่งความรัก” ท่ามกลางอากาศหนาวสดชื่นกลางขุนเขา และการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวดอยตุงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้กระบวนการในการเป็นเจ้าของธุรกิจชุมชน สามารถพึ่งตัวเองได้ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 6 ชนเผ่าในชุมชน ได้แก่ อาข่า ลาหู่ ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทลัวะ และจีนยูนนาน ผ่านกิจกรรมร้านค้าชนเผ่า และไฮไลต์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม อาทิ ประติมากรรมพิเศษในสวนแม่ฟ้าหลวง การแสดงชนเผ่า ดนตรีในสวน ฯลฯ


ทั้งนี้ ภายในงานมีการยกระดับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เชิงรุก ด้วยการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพิ่มเติมจากมาตรการปกติที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ให้บริการ รวมถึงจุดที่มีการสัมผัสบ่อยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 3 ชั่วโมง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ในทุกพื้นที่ปิดเป็นประจำทุกเย็น และกำหนดจุดใช้บริการแบบเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด


มาร่วมสนุก สุขใจในวิถีชนเผ่าของงานสีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 7 พร้อมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงครั้งที่ 7 ได้ที่ www.facebook.com/DoiTungClub, โทร. 02-252-7114
หรือ 053-767-015-7
#DoiTung #Colorsofdoitung #สีสันแห่งดอยตุงครั้งที่7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *