ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWSRESTAURANTSUncategorized

เที่ยวอีสานพร้อม“เที่ยวอีสาน..ปลายฝนต้นหนาว”

เที่ยวอีสานผ่อนคลายแบบNew Normal ร่วมกิจกรรมปรับตัวในการสืบสานประเพณีและท่องเที่ยวในภาคอีสาน ช่วงเดือนตุลาคมนี้ พบ “อีสานเที่ยวสายวัฒนธรรม” กับ เทศกาลงานบุญประเพณีออกพรรษา ตามฮีต 12 คอง 14 จารีตประเพณีชาวอีสาน

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ข่าว กิจกรรมท่องเที่ยวภูมิภาคภาคอีสาน เที่ยวอีสานวิถีใหม่ New Normal ประจำเดือนตุลาคม 2564 กับแนวคิด หรือ Theme “เที่ยวอีสานพร้อม กับ เที่ยวอีสาน..ปลายฝนต้นหนาว”


กิจกรรมท่องเที่ยวแบบNew Normal ร่วมปรับตัวในการสืบสานประเพณีและท่องเที่ยวในภาคอีสาน ช่วงเดือนตุลาคมนี้ พบ “อีสานเที่ยวสายวัฒนธรรม” กับ เทศกาลงานบุญประเพณีออกพรรษา ตามฮีต 12 คอง 14 จารีตประเพณีชาวอีสาน ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน ยกตัวอย่างเช่น มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาค@หนองคาย ประเพณีไหลเรือไฟ@นครพนม ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง@สกลนคร มหัศจรรย์กฐินพญานาค 3 พิภพ@มุกดาหาร ประเพณีแห่บุญกระธูปออกพรรษา @ชัยภูมิ ประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษา@ยโสธร ประเพณีลอยผาสาด&ไหลเรือไฟเชียงคาน@เลย ฯลฯ (ซึ่งในปีนี้วันออกพรรษาตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2564) นับว่าเป็น Event Marketing ในเชิงการตลาดและประชาสัมพันธ์กระตุ้นทำให้เกิดการเดินทางในภูมิภาคภาคอีสานในปีที่ที่ผ่านๆมาได้เป็นอย่างดีและปีนี้ก็ได้ปรับตัวปรับรูปแบบเป็นการให้ความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นเรื่องมาตรการสาธารณสุขตามสถานการณ์ COVID เป็นสำคัญ

แนวคิดหลัก หรือ Theme การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของ ททท.ภูมิภาคภาคอีสาน ประจำเดือนตุลาคมนี้ นับได้โดยรวมช่วงนี้ธรรมชาติ อากาศ บรรยากาศ หลังหน้าฝน นักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายสัมผัส Unseen บรรยากาศทะเลหมอกหน้าฝนในภาคอีสานน่าท่องเที่ยวยิ่งนัก กับ Theme “เที่ยวอีสาน ปลายฝนต้นหนาว”


ดังนั้นการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภาคอีสานปลายฝนต้นหนาว 20 จังหวัดในเดือนตุลาคมนี้ จึงได้รวบรวมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณี มานำเสนอเป็นทางเลือก เที่ยวอีสานวิถีใหม่ New Normal นักท่องเที่ยวสามารถเลือกตัดสินใจออกแบบโปรแกรมเดินทางไปท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New Normal กับ เที่ยวอีสานพร้อมสำหรับทุกท่านที่ได้รับวัคซีนตามมาตรฐานสาธารณสุขสุขสามารถเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสาน 20 จังหวัดโดยไม่ต้องถูกกักตัว 14 วัน ได้ และมีการกิจกรรมท่องเที่ยวได้ในหลายๆ พื้นที่ได้พร้อมรับโครงการทัวร์เที่ยวไทย เราเที่ยวด้วยกัน เที่ยวอีสานคนละครึ่ง ฯลฯ

เที่ยวอีสานพร้อม กับ “เที่ยวอีสาน : สะดวก สบาย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”