NEWS

‘DPU ดีต่อปอด’ ม.เอกชนสิ่งแวดล้อมดีอันดับ 1จัดอันดับโดย UI Green Metric World University

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ครองอันดับ 1 ‘Green University’ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่มีสิ่งแวดล้อมดีที่สุด และเป็นอันดับ 82 ของโลก จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Rankings 2021 โดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย University of Indonesia : UI ได้จัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกให้ความสนใจ เข้าร่วมการจัดอันดับอย่างล้นหลาม เพราะนอกจากจะเป็นการวัดผลสำเร็จในด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในสถาบันการศึกษาแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย

ธรรมชาติช่วย Heal ใจ.. DPU จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าเรียน กลมกลืนไปกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าภายในมหาวิทยาลัยนั้น มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวค่อนข้างมาก หากเดินเข้ามาในรั้ว DPU ความรู้สึกแรกที่จะได้สัมผัส ก็คือบรรยากาศอันร่มรื่นน่าอยู่ สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด ทุกคนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้การสร้างพื้นที่สีเขียวยังช่วยกระตุ้นร่างกายและอารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลาย ส่งผลให้เกิด Creative Thinking ในการเรียนหรือการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เป็นเหตุผลที่ทำให้ DPU ไม่เคยหยุดพัฒนาภูมิทัศน์ให้งดงามอยู่เสมอ เพื่อเป็นมหาวิทยาที่มีสิ่งแวดล้อมดีระดับโลก