ATTRACTIONSNEWSUncategorized

ททท.ฉะเชิงเทรา ร่วม จังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2564 ภายใต้มาตรการ COVID FREE EVENT

( 9 พ.ย.64) ที่บริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายแพทย์ กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา และนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา ร่วมกันแถลงข่าว เชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาลของรัฐบาลและของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำหรับงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ เป็นช่วงที่รวมงานที่สำคัญๆ ของจังหวัดฉะเชิงเทราหลายกิจกรรมไว้ด้วยกัน เช่น การแข่งขันกีฬาทางน้ำ / ประเพณีลอยกระทง / การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ BlueTech City นำผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดฉะเชิงเทรามาจำหน่าย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ คาราบาวแดง นำสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกและดีมาจำหน่าย ร้านค้าจากส่วนราชการและภาคเอกชนอื่นๆ และกิจกรรมการแสดงของนักเรียน เยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เวทีกลางฯ

การจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ ปีนี้ ดำเนินการภายใต้มติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้กำหนดมาตรการ Covid Free Event เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 พ่อค้า แม่ค้า ที่มาออกร้าน ต้องฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK ก่อนงาน 100 % และหลังจากจัดงานผ่านไป 5 วัน ต้องตรวจ ATK อีก 1 รอบ 100 % ผู้เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีน และผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน ปัจจุบันประชากรชาวฉะเชิงเทรา อายุตั้ง 12 ปีขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนจำนวน 654,702 คน ได้การฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วจำนวน 552,654 คนคิดเป็น 84.41 % และการฉีดเข็ม 2 จำนวน430,352 คน คิดเป็น65.73% ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถือว่าสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ (1 ใน 5 ลำดับแรก) โดยขอความร่วมมือทุกท่าน NO FOAM NO PLASTIC NO ALCOHAL ชาวฉะเชิงเทราร่วมเป็นเจ้าภาพ และเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับการจัดงานปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้ว คือ สะดวก : การเดินทางสะดวก การจราจรเป็นระเบียบ สะอาด : การจัดงานและหลังเลิกงานต้องสะอาด ปลอดภัย : ผู้ที่มาร่วมงานต้องปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี และประทับใจ : ทุกคนที่มาร่วมงานต้องได้รับความประทับใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานนมัสการหลวงพ่อโสธรฯ เป็นงานประเพณี ที่สำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานานถึง 131 ปี สืบเนื่องมาจากเมื่อปี พ.ศ.2433 ได้เกิดโรคระบาดไข้ทรพิษหรือฝีดาษระบาดหนัก ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มตายจำนวนมาก มีการเล่าขานกันมาว่า ศพกองทับถมกันที่วัดเมือง (วัดปัจจุบัน) เป็นร้อยเป็นพันศพเพราะเผาไม่ทัน ชาวบ้านจึงได้กราบไหว้บูชาหลวงพ่อโสธร เพื่อให้รอดพ้นจากโรคร้าย โดยจะขอจัดงานสมโภชน์และแห่องค์หลวงพ่อโสธร เพื่อให้ชาวเมืองแปดริ้วได้กราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนสิบสอง ผลปรากฏว่าโรคระบาดฝีดาษได้สลายหมดไปดั่งอภินิหาร เป็นที่อัศจรรย์แก่ชาวแปดริ้ว นับแต่นั้นมาชาวแปดริ้วก็ยังคงรำลึกถึงบุญญาภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโสธร จึงได้จัดงานสมโภชน์และแห่องค์หลวงพ่อโสธร ทั้งทางบกและทางน้ำขึ้น อันเป็นประเพณีติดต่อกันมา ไม่เคยว่างเว้นแม้แต่ปีเดียว ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำบางปะกงและสองฝั่งถนนที่ขบวนหลวงพ่อโสธรแห่ผ่าน ต่างกราบไหว้บูชาตั้งเครื่องบวงสรวงถวายด้วยความรำลึกถึงพระคุณในบุญญาภินิหารในกาลครั้งนั้น

จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา