Uncategorized

ททท. เดินหน้าเร่งทำตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในงาน ITB Berlin 2023 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างกระแส “Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters” ในงาน ITB Berlin 2023 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ชู Soft Power 5F ควบคู่แนวคิด Meaningful Travel และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมนำทัพผู้ประกอบการ 70 ราย จัดกิจกรรม B2B กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ มั่นใจสามารถผลักดันตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปช่วยขับเคลื่อน รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ 1.5 ล้านล้านบาท ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า งาน Internationale Tourismus Borse หรือ ITB  Berlin เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 56 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในครั้งนี้ ททท. ได้เข้าร่วมงานฯ เป็นครั้งที่ 48 โดยได้ออกแบบคูหาภายใต้แนวคิด Visit Thailand Year 2023: Amazing New Chapters สร้างกระแสการรับรู้ต่อปีท่องเที่ยวไทย 2566 โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel) ผ่าน  Soft Power ของประเทศไทย ทั้ง 5F : Food Film Fashion Festival Fight รวมถึงสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness) พร้อมการตกแต่งภายในคูหายังปรับใช้แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ ททท. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยกำลังพัฒนาแนวคิด Sustainable Tourism Goals (STGs) ซึ่งต่อยอดจาก 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเร่ง Shape Supply และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ High Value และ Sustainable อย่างแท้จริง

พิธีเปิดคูหาประเทศไทยได้รับเกียรติจาก นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายโชติ ตราชู ประธานกรรมการ ททท. นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. คณะกรรมการและผู้บริหาร ททท. เข้าร่วม โดยภายในคูหาประเทศไทย ททท. นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย 70 ราย พร้อมด้วยการบินไทยและสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เข้าร่วมงานเพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจาก 180 ประเทศทั่วโลก โดยนอกจากการเจรจาธุรกิจแล้ว ททท. ยังจัดกิจกรรมภายในคูหาประเทศไทยอีก 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมสาธิต ภายใต้แนวคิด Health & Wellness และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) กิจกรรม Thailand Mini Mart เชิญบริษัทนำเที่ยวที่มีศักยภาพจากตลาดยุโรป (Buyer) พบผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ กิจกรรม Thailand Press Conference เชิญสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวในตลาดยุโรปเข้าร่วมรับฟังนโยบายด้านการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป กิจกรรมให้ข่าวสารการท่องเที่ยว โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบ VDO และ E-brochure เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลัก-เมืองรอง

ในโอกาสนี้ ททท. ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเข้าร่วมงาน เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและพระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน พร้อมกันนี้ ยังทรงสาธิตการทำลูกประคบและบุหงารำไปพระราชทานแก่ผู้มาร่วมงาน ณ คูหาประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภาพรวมยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยแล้วในวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 4.2 ล้านคน สร้างรายได้มากกว่า 1.42 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวชาวยุโรปถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง ภายในปีนี้ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วกว่า 1.3 ล้านคน ททท. จึงคาดหวังว่าการเข้าร่วมงาน ITB Berlin 2023 ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันกระแสปีท่องเที่ยวไทย ทั้งในตลาดยุโรปและตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก ส่งผลกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวคุณภาพสนใจเดินทางมาเยือนประเทศไทยถึงเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวกลับมาร้อยละ 80 ของปี 2562 หรือมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25 – 30 ล้านคน สร้างรายได้รวม 1.5 ล้านล้านบาท ควบคู่ไปกับการเติบโตของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน