NEWS

PCC ลงนาม กฟภ. “ซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า” 3 เฟส มูลค่า 111.98 ลบ.

นายจักรี กิจบัญชา (ซ้าย) รองผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)และ นายณัฐพงศ์ กอร่ม (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ของบริษัทในเครือของ พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ PCC ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 33kV 160 kVA จำนวน 433 เครื่อง กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าสัญญารวม 111,982,027 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้