NEWS

ศรัทธานำทาง … เส้นทางนำเที่ยว ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญข้าโอกาสพระธาตุพนมร่วม“งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๕” ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนมร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยในปีนี้ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ถึง วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓  รวม ๙ วัน ๙ คืน เพื่อสืบสานงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และให้ผู้ที่มีศรัทธาได้มากราบนมัสการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ และยังถือเป็นพระธาตุประจำของผู้เกิดในปีนักษัตร ปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณกาล จนกระทั่งปัจจุบัน  และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ ทำให้รูปแบบการจัดงานในปีนี้เป็นแบบเรียบง่าย แต่ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการจัดตามประเพณีดั้งเดิม ซึ่งในวันแรกจะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้วในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อขอพรให้พระอุปคุตผู้มีอิทธิฤทธิ์ตามตำนานช่วยปกปักรักษา ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยในการอัญเชิญจะเป็นเพียงขบวนกลองยาวตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเท่านั้น จะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่มีขบวนนางรำ ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติแห่เครื่องสักการะบูชาอันยิ่งใหญ่ ไม่มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเหมือนที่ผ่านมา แต่ยังคงมีซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านศีล ๕ และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อได้ และงดกิจกรรมมหรสพทุกอย่าง ส่วนพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น ถวายผ้าห่มพระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ ถวายข้าวพืชภาค เสียค่าหัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน ยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่จะมีการเพิ่มระยะห่าง มีการควบคุมจำนวนผู้ร่วมพิธี โดยรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน ตามมาตรการทางสาธารณสุข และต้องผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้ามาภายในงานแล้วต้องอยู่ในโซนที่เจ้าหน้าที่จัดให้ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อรอเข้านมัสการองค์พระธาตุพนม ส่วนผู้ที่เข้าไปนมัสการองค์พระธาตุพนม จะให้รอบละไม่เกิน ๖๐๐ คน ซึ่งจะมีเวลา ๓๐ นาที ในการนมัสการกราบไหว้ขอพรและทำกิจกรรมอื่น ๆ จากนั้นจะต้องเปลี่ยนให้ผู้ที่รออยู่ได้เข้าไปทำกิจกรรมโดยทั่วกัน

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม  กล่าวทิ้งท้ายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว  สายบุญ สายศรัทธา ออกเดินทางท่องเที่ยวมาชมความยิ่งใหญ่และสง่างามขององค์พระธาตุพนม และร่วมรับบุญใหญ่ประจำปีเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว “ศรัทธานำทาง…เส้นทางนำเที่ยว” ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข