NEWS

MASTER แจง ผถห.ขาย Big Lot 19.7 ล้านหุ้น ให้ V Square Clinic ย้ำหมอเส-กลุ่มครอบครัว ถือหุ้นอันดับ 1 มั่นใจศักยภาพธุรกิจ-หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ผู้นำอุตสาหกรรมด้านความงามของประเทศไทยและเอเชีย แจงผู้ถือหุ้นขาย Big Lot 19.7 ล้านหุ้น ให้นายแพทย์พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ (คุณหมอเบส) CEO และกลุ่มผู้ก่อตั้งของ V Square Clinic มั่นใจศักยภาพธุรกิจ-หนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้านนายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล Group CEO ระบุ บิ๊กล็อตครั้งนี้ ไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างการจัดการและการดำเนินงาน พร้อมย้ำคุณหมอเส-กลุ่มครอบครัว ครองอันดับหนึ่งกลุ่ม MASTER

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล Group CEO บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช Specialty Hospital ผู้นำอุตสาหกรรมด้านความงามของประเทศไทยและเอเชีย เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาได้มีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (Big Lot) 19,676,572 หุ้น หรือคิดเป็น 6.5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเสนอขายให้กับนายแพทย์พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ (คุณหมอเบส) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลุ่มผู้ก่อตั้งของ บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการคลินิก V Square Clinic

โดยคุณหมอเบส และกลุ่มผู้ถือหุ้น V Square Clinic มั่นใจในศักยภาพ และผลประกอบการของ MASTER ที่จะเติบโตในระยะยาวทั้งจาก organic & inorganic รวมถึงยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของทั้งสองบริษัท เนื่องจากมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับทีมผู้บริหาร และ MASTER ที่มีแผนธุรกิจชัดเจน ช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดศัลยกรรมความงามให้แข็งแรง และ MASTER ถือว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชที่ให้บริการด้านการศัลยกรรมครบวงจร โดยจุดแข็ง คือ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศัลยกรรม และยังมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การขายหุ้นบิ๊กล็อตในครั้งนี้ ไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ คุณหมอเบส จะเข้าถือหุ้นดังกล่าวในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี อย่างไรก็ตาม หลังการทำ Big lot ครั้งนี้ คุณหมอเส และกลุ่มครอบครัวมาศฉมาดลยังคงถือหุ้นที่ 59.37% และไม่กระทบต่อการบริหารภายในของ MASTER

 “คุณหมอเบส CEO และกลุ่ม Founder ของ V Square Clinic ได้ให้ความสนใจและมีความต้องการซื้อหุ้นของ MASTER เนื่องจากเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี มองเห็นการเติบโตในธุรกิจระยะยาว ทำให้การลงทุนครั้งนี้ ของหมอเบส CEO ของ V Square Clinic จะเป็นการลงทุนระยะยาว ประกอบกับ มีจังหวะการเข้าลงทุนในช่วงเวลานี้ จึงได้ทำการซื้อขายบิ๊กล็อต Big lot  โดยมีการทำ transaction ขายจาก In Glory Investments Limited จำนวน 19.7 ล้านหุ้น ให้คุณหมอเบส นพ.พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์” นายแพทย์ระวีวัฒน์ กล่าว

ด้านนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTER  กล่าวเสริมว่า การทำบิ๊กล็อตครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัท  ทำให้สามารถขยายเครือข่ายในการให้บริการและเพิ่มศักยภาพแข่งขัน ส่งผลให้ MASTER เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมกันนี้ ยังช่วยเสริมสร้าง Branding และความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้มีการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และเปิดโอกาสในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่มีการเติบโต รวมถึงการแบ่งปันด้านทรัพยกรและความรู้ ต่อยอดไปยังการพัฒนาการตลาดและด้านของการบริหาร ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินการของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตและขยายตัวต่อไปในอนาคต

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 MASTER ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการคลินิกเสริมความงามภายใต้ชื่อ “วี สแควร์ คลินิก (V Square Clinic)” (“V Square”) โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญเดิมจำนวน 186,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 200 บาท คิดเป็นสัดส่วน40% ของทุนจดทะเบียนของ  V Square จากผู้ถือหุ้นเดิมของ V Square รวมเป็นมูลค่าประมาณ 720,000,000 บาท โดยทำรายการแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 ปี 2567

สำหรับเป้าหมายในปี 2567 MASTER วางแผนเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อน โดยเน้นเติบโตทั้งด้าน Organic และ Inorganic พร้อมกันนี้ MASTER ยังมองการเติบโตด้วยกลยุทธ์แบบ Merger and Partnership (M&P) ภายใต้กลยุทธ์ Cross Boder – Cross Selling และ Cross Synergy  ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน เป็นรายได้ที่เข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้หลักของ MASTER

ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านศัลกรรมและความงามในประเทศไทยเติบโตเป็นเทรนด์ขาขึ้น จาก 60,000 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 64,000 ล้านบาทในปี 2566 โดย MASTER ให้บริการครอบคลุมหัตถการยอดนิยม และตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่ม