NEWS

NDR ขนทัพผลิตภัณฑ์ ร่วมงาน “mai FORUM 2024”

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน mai Forum 2024 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 “Opportunity x Growth โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ” ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ ภายในงานบริษัทฯ ได้โชว์วิสัยทัศน์ พร้อมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจและแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนผู้ที่สนใจ โดยมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมากทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์