ATTRACTIONSNEWSUncategorized

“อีสานพร้อม….เลยพร้อม”

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยวหลังจากผ่อนคลายสถานการณ์COVID ผ่านระบบ Online กับคณะ “คาราวาน&แรลลี่รถยนต์ New Normal “เที่ยวอีสานพร้อม” ในปี 2564” จาก ททท.(โดย นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.และคณะสื่อมวลชน สมาคมท่องเที่ยวจากส่วนกลาง&ภาคอีสานทั้งหมด) เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวถึง เชียงคานแซนด์บ็อกซ์ ทำให้ “เลยพร้อม” เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดเลย ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ PCR หรือ ATK ภายใน 72 ชม. หรือหากไม่มีข้างต้น เมื่อเดินทางเข้ามาแล้ว กรุณารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ภายใน 3 ชม เพื่อดำเนินการคัดกรองต่อไป พร้อมแนะนำจังหวัดเลยเมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้สามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยะสงฆ์ มั่นคงความสะอาด เลยเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดั่งคำขวัญของจังหวัดที่ได้กล่าวตามข้างต้นอาทิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายและยอดภูต่าง ๆ ที่มีหมอกสวย ๆ อีกมากมาย  รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างถนนคนเดินเชียงคาน และไทดำ บ้านนาป่าหนาด ก็อยู่ในกระแสนิยมของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้กิจกรรมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน งานประเพณีแห่ดอกไม้ ก็เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และที่นี่อำเภอภูเรือ เป็นแหล่ง ผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ขณะนี้ เส้นทางขับรถท่องเที่ยว ภูเก้าง้อม กำลังเป็นที่นิยมและท้าทายสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มขับรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้จังหวัดเลยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวค้นหา ปลายฝนต้นหนาวนี้ ขอเชิญชวนมาเที่ยวเลย “เที่ยวภู(เขา)ดูทะเลหมอก” ที่เมืองเลย กัน