NEWS

เคาน์เตอร์เซอร์วิส คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021ประเภท Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 ซึ่งในปีนี้ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลประเภท Distinguished Awards ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) สำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยมี คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาส่งมอบนวัตกรรมการบริการ Offline To Online สะดวกจบครบที่เดียว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที พร้อมทั้งร่วมดูแลความผาสุกของสังคม และเติมเต็มความสุขของชุมชน ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผลรางวัลมาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน