ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWSRESTAURANTSUncategorized

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” พร้อมด้วยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมทำพิธีเปิด

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว มุ่งสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยไปกับ SHA และเพื่อกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้รูปแบบการจัดงานแบบวิถีใหม่ NEW NORMAL มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวมุมมองใหม่ให้กับสินค้าทางการท่องเที่ยว และนำไปสู่การเดินทางไปยังพื้นที่และสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกทั้งสนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมที่มีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐาน SHA+


ททท. ยกขบวนชวนเที่ยวไทยให้หายคิดถึงในงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA” ในวันที่ 24-26 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรมเมย์แฟร์ The City Link จ.นครราชสีมา ภายในงานประกอบไปด้วยโซน SHA PAVILLION โซน Gastronomy Zone โซน Premium Craft Zone โซน DIY Zone พร้อมรับฟังดนตรีแนว Acoustic รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาในงานยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ใหม่ในการวางแผนการท่องเที่ยว ผ่าน Website / Application ได้อย่างสะดวก ครบ จบในที่เดียว #เที่ยวไทยมั่นใจไปกับSHA #เที่ยวเมืองไทยAmazingยิ่งกว่าเดิม