ACCOMMODATIONSATTRACTIONSNEWSRESTAURANTSUncategorized

Miracle Mukdaha“มหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ” บวงสรวงตั้งกองกฐินพญานาคฟ้า สวรรค์(พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช)

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน Miracle Mukdahan  “งานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ” ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวตามความเชื่อ ความศรัทธาในพญานาคและสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ และจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขง จึงมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาค ที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำโขงมาอย่างช้านาน  โดยปีนี้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2564 เพื่อบูชาพญานาค 3 องค์ ที่ปกปักรักษาลุ่มแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ตลอดระยะเวลา 4 เดือนโดยพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐิน พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช (พญานาคดิน) และพญาอนันตนคราช (พญานาคน้ำ) ได้ดำเนินการจัดไปแล้ว และกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐิน พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ในวันที่ 3 กันยายน 2564  ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมี พิธีสวดมนต์เมือง ฟังธรรมกลางแม่น้ำโขง ในคืนวันออกพรรษา วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ สะพานมิตรภาพ  ไทย – ลาว แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และพิธีจุดเทียนขึ้นภู ทอดกฐินพญานาค 3 พิภพ แด่องค์พระใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564  ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้ายว่า พิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช (พญานาคฟ้า) ถือเป็นครั้งสุดท้ายของการจัดพิธีบวงสรวงและตั้งกองกฐินพญานาคทั้ง 3 พิภพ และถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งยังสามารถกราบไหว้   ขอพรพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ประดิษฐานอยู่บนเขาภูมโนรมย์ และเมื่อสถานกาณณ์ Covid- 19 คลี่คลายแล้ว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการของจังหวัดมุกดาหาร จึงอยากเชิญชวน ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส “เส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยนาคา 3 พิภพ”  ให้มุกดาหารเป็นเมืองปลายทางแห่งความสุข ที่อยากให้ทุกคนมาสัมผัส แล้วยังสามารถชมวิวจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้อีกด้วย