NEWS

ททท. จับมือ สธทท. จัดโครงการ ‘ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ @นครนายก ปราจีนบุรี รูปแบบ ‘สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก’

ณ ที่ทำการ ททท. สำนักงานนครนายก วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางวันดี เผื่อนอุดม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก กล่าวถึงการจัดกิจกรรม ‘ธรรม(ะ) ได้เที่ยว’ ซึ่งได้ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่และนอกพื้นที่รับผิดชอบ ในการนำเสนอขายแพ็คเกจ เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ภายใต้โครงการท่องเที่ยวปลอดภัย สุขใจเที่ยวเมืองรอง #นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทยภายในประเทศผ่านกิจกรรม/แพ็คเกจ/โปรโมชั่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงาน และ Active Senior ให้เดินทางสัมผัสและชมแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดและพุทธสถานต่างๆ ประชาสัมพันธ์เส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว ศรัทธา ความเชื่อ ร้านอาหารและที่พัก ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประเภทนี้ ภายใต้มาตรการการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New normal)

นายพูลผล แพทอง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร และประธานส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศภูมิภาคภาคตะวันออก สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. กล่าวเพิ่มเติม ว่า “จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี ที่นักท่องเที่ยวเคยรู้จักว่าเป็น เมืองคู่แฝดท่องเที่ยวผจญภัย นั้น ปัจจุบันด้วยกระแสท่องเที่ยว ‘มูเตลู’ กำลังเป็นที่นิยม ส่งผลดีให้แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงโบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วย โครงการ ‘ธรรม (ะ) ได้เที่ยว’ จึงถือได้ว่า เป็นโครงการที่ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก ในมิติที่หลายคนยังไม่เคยสัมผัส ดังนั้น ช่วงโอกาสนี้ ขอแนะนำนักท่องเที่ยวให้เสริมสิริมงคลชีวิต อย่างมีความสุขด้วยการเดินทางท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งมีทั้งทะเล ภูเขา ฯลฯ ครบถ้วน สมบูรณ์แบบสไตล์ ‘สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก’ ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทรศัพท์ 094-738-9999 คุณตรี วันเดอร์ลัสต์ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล คอนซันติ้ง , 099-127-5553 คุณอ้วน ทัวร์อินไทยแลนด์
ททท.สำนักงานนครนายก โทรศัพท์: 037-312282, 037-312284, 1672 โทรสาร: 037-312286 อีเมล์: tatnayok@tat.or.thเว็บไซต์: www.tat8.com 

Amazingยิ่งกว่าเดิม

สบ๊ายสบายภาคตะวันออก

ทททนครนายก

สธทท

สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย

อื่นๆอีกมากมายท้าทายให้สัมผัส

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว