NEWS

กรมการพัฒนาชุมชนติดปีก OTOP ดันอาหารเครื่องดื่มฟื้นตลาด

กรมการพัฒนาชุมชน ติดปีกสินค้า OTOP อาหารและเครื่องดื่ม ชูกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว รับปัจจัยบวกสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ไทยเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย


นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้จากการนำภูมิปัญญามาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป้าหมายเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการมีรายได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในและต่างประเทศ


อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ กรมการพัฒนาชุนชน จึงจัดกิจกรรมทดสอบตลาด “ปั้น D ให้มีดาว” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายนนี้ เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) โดยนำร่องส่วนของผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ทุกคนต้องบริโภค โดยพบว่ามูลค่าทางการตลาดในประเทศปี 2565 สูงกว่า 2.5 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวมากกว่า 2.5%


อีกทั้งพบว่าผู้ประกอบการส่วนนี้ มีการส่งเสริมลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปัจจุบันมีจำนวน 94,940 ราย และมีผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 212,387 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในจำนวนนี้แยกเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) จำนวน 167,543 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) แต่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีข้อจำกัด ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่นไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์


“เป้าหมายของเรา คือการส่งเสริมสินค้า OTOP ของไทยเพื่อให้พี่น้องมีรายได้จากสินค้าภูมิปัญญา โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งนี้ได้นำมาทดสอบการตลาด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งกว่าพี่น้อง ผู้บริโภคจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการพัฒนาทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ คุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งจะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้พบว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ตลอดจนความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริมไปสู่การยกระดับตลาดออนไลน์”


สำหรับการยกระดับ Quadrant D ที่จัดขึ้นนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจัดงานกิจกรรมทดสอบตลาด “ปั้น D ให้มีดาว” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายนนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ขนทัพกลุ่มผลิตภัณฑ์ Quadrant D หลากหลายดีเด่นจากทั่วทุกภาค ร่วมออกบูธภายในงาน กว่า 50 ร้านค้า โดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่น เลิศรสที่หาทานได้ยาก รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภทที่เป็นผลิตภัณฑ์ดาวเด่นกว่า 99 ผลิตภัณฑ์


นายสุรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นจุดแข็งทางการค้าของไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ช่วงที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาสินค้าให้มีโอกาสเปิดตลาดเพิ่มเติมในช่วงโควิดคลี่คลาย และต้อนรับการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อการกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในประเทศ