NEWS

ททท. นำทีมภาคเอกชนไทยบุกตลาดจีน ในงาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023 กระตุ้นท่องเที่ยวไทยและฟื้นความเชื่อมั่นในการเดินทาง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023 โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ และนายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 61 หน่วยงาน อาทิ โรงแรม  รีสอร์ท บริษัทนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และสายการบิน เป็นต้น เดินทางไปพบปะและร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากจีน ณ โรงแรม JW Marriott Marquis Pudong นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่เชื่อมั่นและมอบโอกาสให้ประเทศไทยได้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศแรก ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง และรัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศได้ และขอขอบคุณนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและการพักผ่อน โดยประเทศไทยและชาวไทยมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนทุกคนด้วยมิตรภาพอันอบอุ่นประดุจญาติมิตรดังคำกล่าวที่ว่า “ไทย-จีน ครอบครัวเดียวกัน” นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีนโยบายและแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยการนำเอามาตรการความปลอดภัยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยอีกด้วย

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องถึงปี 2566 ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ประเทศไทยตามแนวคิด “Amazing Thailand, Amazing New Chapters” และกำหนดให้ปี 2565-2566 เป็นปีท่องเที่ยวไทย (Visit Thailand Year) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “พลิกฟื้น” ภาคการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบอย่างสมดุลในทุกมิติ เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว (Meaningful Travel)  ซึ่งภายในงานนี้ยังได้มีการเปิดตัวแคมเปญสำหรับตลาดจีน ที่มีชื่อว่า “เที่ยวเมืองไทย ยิ่งไปยิ่งสนุก” (โย๋ว ไท่ กั๋ว–เยว่ หวาน–เยว่ ไคซิน)
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และตอกย้ำว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวที่อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน และยังสามารถส่งมอบความสุข สนุกสนาน ในทุก ๆ ครั้งที่มาเยือน โดย ททท. จะร่วมทำงานกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยวทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจีนอย่างใกล้ชิด เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย เพื่อสร้างความพิเศษและแตกต่าง (Exclusive & Excellence) และสามารถตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปัจจุบัน อาทิ กลุ่ม Hyper Millennial/กลุ่ม Family/กลุ่ม Workation/กลุ่ม Silver Luxury”

การจัดงาน Amazing Thailand Amazing New Chapters Road Show to China 2023 มีกำหนดขึ้นในวันที่ 20 , 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ นครเซี่ยงไฮ้ นครเฉิงตู และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจีนโดยตรง อันจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายสินค้าทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยแก่กลุ่มผู้ซื้อและสื่อมวลชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ในทุกเมืองยังมีการจัด Thailand Product Update Presentation นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพใหม่ ๆ ของประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการรับรู้โดยตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่จะตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ ควบคู่ไปกับการจัดบรรยาย Market Briefing ให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่นั้น ๆ แก่ภาคเอกชนไทย

  ททท. คาดว่าผลจากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นรายได้จากภาคการท่องเที่ยวและบริการระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของ ททท. ในปีนี้ จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน ทั้งสิ้น 161,540 คน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 มีจำนวนเที่ยวบินและที่นั่ง (Seat Capacity) จากท่าอากาศยานในเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังประเทศไทย อาทิ เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว หางโจว หนานจิง เฉิงตู
เซี่ยะเหมิน คุนหมิง เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 2,000 เที่ยวบิน จำนวน 445,655 ที่นั่ง ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยในไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) จำนวน 300,000 คน


ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนสัญญาณที่ดีที่จะมีการเดินทางมาประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดปี และช่วยผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนแตะ 5 ล้านคน ตามเป้าหมายในปี 2566