NEWS

ททท. กระตุ้นตลาดอินเดียต่อเนื่อง จัด Consumer Fair ใน 2 เมืองหลัก หลังอินเดียยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางกลับจากไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสถานกงสุลใหญ่
ณ เมืองมุมไบ จัดงาน NAMASTE Thailand Festival และงาน Amazing Thailand Festival 2023
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ในช่วงเวลาเดียวกัน ณ กรุงนิวเดลี และเมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
เพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน Soft Power ภายใต้ธีม 5F (Food, Fashion, Film, Fight และ
Festival) เร่งกระตุ้นนักท่องเที่ยวอินเดียเข้าสู่ประเทศไทยเกิน 1 ล้านคน ตามเป้าหมายในปี 2566
ภายหลังสาธารณรัฐอินเดียยกเลิกตรวจ RT-PCR ผู้เดินทางจากไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ กล่าวว่า
หลังจากกระทรวงสาธารณสุขอินเดีย ประกาศยกเลิกมาตรการที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีน สิงคโปร์
ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง
ก่อนเดินทางเข้าอินเดีย เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ททท. เล็งเห็นโอกาสในการเร่งกระตุ้นตลาดอินเดียอย่างต่อเนื่อง
จึงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดงาน NAMASTE
Thailand Festival และงาน Amazing Thailand Festival 2023 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ณ
กรุงนิวเดลี และเมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย มุ่งนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน Soft Power ภายใต้ธีม
5F (Food, Fashion, Film, Fight และ Festival) ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การเดินแฟชั่นผ้าไทย,
การสาธิตมวยไทย, การนำเสนอสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย, เทศกาลงานประเพณี, กิจกรรม
workshop ทำอาหารไทยและแกะสลักผักผลไม้, การออกร้านจำหน่ายสินค้าไทย เป็นต้น
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิกใต้
ททท. พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ผู้บริหารทีมประเทศไทย ผู้บริหารบริษัทนำเที่ยว
ผู้แทนสายการบิน ผู้แทนบริษัทเอกชนอินเดียรายใหญ่ Influencers และ KOLs เข้าร่วมงาน ประกอบกับ ททท.
ยังได้เชิญบริษัทนำเที่ยวพันธมิตรมาร่วมออกบูธเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแพคเกจท่องเที่ยวประเทศไทยภาย
ในงานดังกล่าวด้วย

อินเดียนับเป็นหนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพหลักของประเทศไทย โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2566
จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วจำนวนกว่า 285,470 คน
ซึ่งถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลก อนึ่ง ททท.
คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งสองพื้นที่ จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 55,000 คน
สามารถสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้มากกว่า 800,000 คน-ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมในก
ารต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ตลอดจนส่งเสริมให้อินเดียเป็น 7-Digit Market ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเกิน 1 ล้านคน
ตามเป้าหมายในปี 2566