NEWS

เริ่มแล้ว “วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจตาลโตนด”

วันนี้ 16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงาน “วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจตาลโตนด จังหวัดชัยนาท” ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยส่วนราชการประจังหวัด อำเภอสรรคบุรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีนายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี กล่าวรายงาน​

นางประวงษ์ กานนท์รังสี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ต้นตาลโตนดมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวตำบลห้วยกรด เป็นเอกลักษณ์และนำมาซึ่งวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น อาหารพื้นถิ่น เครื่องใช้พื้นบ้าน นำมาซึ่งรายได้ของชาวตำบลห้วยกรด

จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ตาลโตนด อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ของดีตำบลห้วยกรด และของดีอำเภอสรรคบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ตาลโตนดสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรชาวตำบลห้วยกรด และตำบลห้วยกรดพัฒนา ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร​ เช่น อาชีพทำน้ำตาลโตนด เคี่ยวน้ำตาลทำน้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลสด หรือจำหน่ายอาหารจากตาล เช่น แกงหัวตาล ยำหัวตาล ลอนตาลสด จาวตาลเชื่อม ขนมตาล ฯลฯ

งาน “วิถีถิ่น วิถีไทย ใส่ใจตาลโตนด” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ -​ ประชาสัมพันธ์ ของดีตำบลห้วยกรดอำเภอสรรคบุรี ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และบุคคลทั่วไป กำหนดการจัดงาน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มิถุนายน 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ พิธีเปิดงาน การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม และการประกวด “สาวงามวัยใส ใส่ใจตาลโตนด” ในบริเวณงานมีการเปิดบูธจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าโอ ท็อป สินค้าพื้นถิ่น อาหาร เครื่องใช้ อีกด้วย