NEWS

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์วิถีไทย วิถีพุทธ สรงน้ำพระธาตุ เสริมสิริมงคลรับน้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง

    

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ร่วมกับกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย งานประเพณีบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ วิถีไทย วิถีพุทธ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก โดยในพื้นที่ทั้ง ๓ จังหวัด มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยว ดังนี้


๑. กิจกรรม “มหาสงกรานต์ มหามงคล น้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง” มอบเป็นของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA ของทั้ง ๓ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีอธิฐานจิต ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร, วัดศรีมงคลใต้ จังหวัดมุกดาหาร และ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งวัดทั้ง ๓ แห่งนี้ ล้วนเป็นพระอารามหลวง ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ รวมทั้ง สปป.ลาว รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น (First Come First Served) สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มีศรัทธาที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน สามารถตามรอย ๓ พระอารามหลวง เพื่อบูชาน้ำมนต์ไว้เสริมสิริมงคลได้
๒. กิจกรรม “มหาสงกรานต์ สรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด จังหวัดนครพนม”เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย ด้วยการสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด ๘ พระธาตุ ๗ อำเภอในตัวจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมี “งานประเพณีสงกรานต์นครพนม ประจำปี ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง – หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ อำเภอเมืองนครพนม พบกับกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลอาหารถิ่นไทนคร ๙ ชนเผ่า ๒ เชื้อซา ถนนข้าวปุ้น ขบวนรถบุพชาติ ๓ จังหวัด ๓ วัด กลุ่มจังหวัดสนุก ขบวนสงกรานต์เทศบาลเมือง ขบวนคานิวัลชาติพันธุ์ จังหวัดนครพนม ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ๓ ชุด การแสดงของศิลปิน การแสดงโปงลาง กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระธาตุประจำวันเกิดจำลอง การจัดแสดงประติมากรรมทรายแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกลุ่มสนุก การออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และท่องเที่ยวบรรยากาศหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ ชมโชว์พารามอเตอร์ เจ็ทสกี ณ หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์
๓. กิจกรรม “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮางถิ่นไทสกล ละเบ๋อ ประจำปี ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล กิจกรรมภายในงานมีดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง), กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย, ขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด, ขบวนวิถีชุมชน ๙ ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสกลนคร เสริมสิริมงคล (เส้นทางบุญสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์) , เทศกาลอาหารสงกรานต์ไทสกลเที่ยวงานบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์วิถีไทย วิถีพุทธ สรงน้ำพระธาตุ เสริมสิริมงคลรับน้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง

๔. กิจกรรม “สงกรานต์สองฝั่งโขง ๔ แผ่นดินอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๔๖๖” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารท่าเทียบเรือท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร พบกับกิจกรรมภายในงาน การประกวดหนูน้อยสงกรานต์, การประกวดมิสมุกดาหาร, การแสดงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์, การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน, พิธีทำบุญตักบาตร, กิจกรรมสรงน้ำพระในขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง, ชมขบวนแห่สงกรานต์ของชาวเทศบาลเมืองมุกดาหาร และ “กิจกรรมมหาสงกรานต์ สรงน้ำพระใหญ่ พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร” เสริมสิริมงคลปีใหม่ไทย อีกทั้งไหว้ขอพรพญาศรีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราช พญานาคที่คอยปกปักรักษาพระใหญ่ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ งานประเพณีบุญเดือนห้า มหาสงกรานต์ กลุ่มจังหวัดสนุก วิถีไทย วิถีพุทธ สรงน้ำพระธาตุ เสริมสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย รับน้ำมนต์ ๓ พระอารามหลวง มาสัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวงานสงกรานต์ แบบผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น บรรยากาศสงกรานต์ริมฝั่งแม่น้ำโขงน้ำลดในช่วงฤดูร้อนที่จะได้สัมผัสใน ๑ ปี จะมี ๑ ครั้ง