NEWS

“เที่ยวตัวปลิว …. ชิลนครพนม”

ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับ สายการบินไทยสมายล์ จัดกิจกรรม “เที่ยวตัวปลิว …. ชิลนครพนม” เพื่อกระตุ้นการเดินทางในวันธรรมดา จัดโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมายังจังหวัดนครพนมในช่วงวันธรรมดา โดยสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีกติกาการร่วมกิจกรรมดังนี้

✈️ นักท่องเที่ยวต้องมีภูมิลำเนานอกเหนือจากจังหวัดนครพนม และเดินทางมาจังหวัดนครพนมกับไทยสมายล์ เฉพาะในวันธรรมดาเท่านั้น (วันจันทร์-วันศุกร์)

🎯สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน พร้อมแนบภาพกากตั๋วโดยสารคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน 📩สำหรับ 50 ท่านแรกของทุกเดือน (19 พ.ย.63 – 31 มี.ค.64) รับของที่ระลึก จาก ททท.สำนักงานนครพนม โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

🎁นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียน สามารถลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน และบัตรของขวัญของไทยสมายล์ทุกเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ (19 พ.ย.63 – 31 มี.ค.64)

โดยจับรางวัลไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน สดทาง Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม TAT Nakhonphanom Fanpage

รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารไป-กลับ เส้นทางนครพนม-กรุงเทพฯ หรือ กรุงเทพฯ-นครพนม จำนวน 2 ท่าน

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล (voucher)มูลค่า 1,000 บาท (เพื่อใช้เป็นส่วนลดบัตรโดยสารที่ซื้อผ่าน Call Center หรือห้องออกบัตรโดยสารในแต่ละสถานี)